Mariënkroon: realiseringen en plannen

 

Wat al is gerealiseerd….

Congrescentrum  In Mariapoli Mariënkroon is het nieuwe congrescentrum van de Focolarebeweging gerealiseerd.

Huisvesting van de eerste bewoners  In eerste instantie is gewerkt aan de huisvesting van mensen die hun diensten verlenen om het project tot verdere ontwikkeling te brengen en zorg dragen voor het ontmoetingscentrum.

Ontmoetingsruimten  In enkele van de bestaande gebouwen zijn vervolgens voorzieningen getroffen voor bijeenkomsten tot ongeveer 100 personen.

Parkeerplaats  Tevens is een ruime parkeerplaats met lichtmasten aangelegd. Het goed verlichte parkeerterrein biedt plaats aan 150 voertuigen.

Nieuwe aanplant  De voormalige kerstbomenakker is gerooid, daarvoor in de plaats zijn nieuwe bomen gepland in het vooruitzicht van een duurzaam parkbos.

Waterleiding  Er stroomt nu Brabants water door het nieuwe waterleidingnet. Een deel van de tuinwatervoorziening is aangesloten op de oude bron bij het voormalige koetshuis en werkt uitstekend. Ook zijn er de nodige brandkranen op het terrein aangelegd.

Overige Infrastructuur  Behalve een waterleidingnet zijn ook leidingen voor gas en voor een gescheiden rioleringssysteem gelegd. Tevens zijn er voorzieningen gekomen ten behoeve van telefonie, tv en internet.

Renovatie van het koetshuis  In dit zuidelijke bijgebouw was de drukkerij van de abdij gehuisvest. Na de renovatie in 2006 is hier een woonruimte, een ontmoetingszaal en vier gastenkamers voor elk twee tot drie personen ingericht.

Conferentiecentrum In het gebouw nabij het centrale abdijgebouw zijn logies en kleine zaalruimten ingericht om de ontvangstcapaciteit voor groepen te vergroten. Tevens is de keuken gemoderniseerd en een eetzaal ingericht. Eind 2010 is het conferentiecentrum ‘Mariapolicentrum Marienkroon’ officieel geopend met een capaciteit in de eetzaal voor 150 personen en overnachting voor 45 personen.

Nieuwbouw woonhuizen In 2013 zijn twee geheel nieuwe woonhuizen op het terrein gebouwd. In november 2014 is een derde woonhuis gerealiseerd in de voormalige koestal.

Restauratie buitenkant abdij, voormalig gastenhuis en boogbrug  De abdij, het gastenhuis en de historische gietijzeren boogbrug zijn in 2016 gerestaureerd. In het gastenhuis is op de begane grond de officiële receptie van Mariënkroon ingericht.

 

Wat nog op stapel staat…

Renovatie binnenkant abdij  Er is al vergaande uitvoering gegeven aan de renovatie van de binnenkant van de abdij. Dit zijn onder andere noodzakelijke aanpassingen in verband met hedendaagse brandveiligheidseisen, zoals vluchtroutes en de renovatie van de warmte- en elektriciteitsinstallaties. Ook de gastenkamers en het sanitair worden gemoderniseerd. In de abdij en het gastenhuis is een uitbreiding voorzien van de overnachtingscapaciteit voor het congrescentrum naar 120 slaapplaatsen (nu 45). Verwachte afronding in april/mei 2017.

Grotere zaalruimte  Voor de dringende behoefte voor het ontvangen van grote groepen zijn er plannen om in de nabije toekomst een grote ontvangstcapaciteit te realiseren.