Lezing ’Systeemtherapie – Familieopstelling’

 

Systeemtherapie – Familieopstelling, lezing in Mariënkroon (Nieuwkuijk) door systeemtherapeut Gera de Jong

Een familieopstelling is de analyse van het systeem waarvan jij deel uitmaakt.

Hoe een systeem werkt is te vergelijken met een machine. Als alle schroefjes en knopjes van de machine goed zitten en in perfecte staat zijn, dan loopt de machine ‘gesmeerd’. Als er een defect is en de onderdelen niet goed meer met elkaar interacteren, dan ontstaan er belemmeringen voor de machine om te kunnen functioneren.

Bij een opstelling wordt het probleemgebied van de machine onder de loep genomen. Alle onderdelen worden bekeken, hoe ze met elkaar in verbinding staan en welke invloed ze hebben op jouw gedrag.

Voor ieder systeem waarvan jij deel uitmaakt, kan een opstellingen worden gemaakt. Dat kan zijn een familieopstelling, een organisatieopstelling, een verenigingsopstelling, enzovoort. Ieder systeem kunnen we bestuderen op hoe het werkt, hoe de verbindingen en verhoudingen zijn tussen de personen uit dat systeem en welke onderliggende patronen er zijn die jouw gedrag beïnvloeden.