Ter preventie van onpedagogisch beschadigend handelen met kinderen en jongeren wanneer deze door de ouders/verzorgers onder de verantwoordelijkheid zijn gesteld van groepsleid(st)ers tijdens bijeenkomsten onder auspiciën van de Focolarebeweging Nederland is een gedragscode voor groepsleiders opgesteld. Klik hier.