luchtfoto terrein Mariënkroon te Nieuwkuijk
Samenleving in het klein 
Het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging is Mariapoli Mariënkroon, een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd in Nieuwkuijk niet ver van Den Bosch.

Doel  Mariënkroon wil een plek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Bewoners  De gemeenschap van vaste bewoners bestaat uit ongeveer 50 personen, van wie ongeveer de helft op het terrein is gehuisvest. De anderen wonen in de directe omgeving. Veel van de bewoners zetten zich in voor de ontvangst van gasten en het onderhoud van gebouwen en terrein. De dragende gemeenschap komt regelmatig bij elkaar voor uitwisseling, veelal met een gezamenlijke maaltijd. Volg de dagelijkse gang van zaken via Facebook.

Vrijwilligers  Meer dan honderd vrijwilligers uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een schoonmaakploeg. een technisch team en een tuinploeg van mensen uit het hele land die hun diensten aanbieden.

Bestuur  Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi).

Restauratie  Voor de restauratie van abdij Mariënkroon wordt momenteel het nodige geld bijeengebracht om het unieke culturele erfgoed van Mariënkroon te behouden.

Berichten

Start restauratie abdijgebouwen Mariënkroon

Start restauratie abdijgebouwen Mariënkroon

Het bestuur van de Stichting Mariapoli Mariënkroon maakt bekend dat de financiering voor de restauratie van de abdijgebouwen op het terrein van Mariënkroon te Nieuwkuijk rond is. In totaal is er € 1,3 miljoen binnengekomen. Dat betekent dat de buitenkant van het abdijhoofdgebouw, de kapel van de abdij en het gastenverblijf een volledige opknapbeurt krijgen. Ook […]

[Lees verder]

Jongerenfestival in 2015 weer in Mariënkroon

Opnieuw zal de Katholieke Jongerendag plaatshebben op terrein Mariënkroon. Na de eerste festival-editie van de Katholieke Jongerendag in Nieuwkuijk in 2014 is voor het komend jaar opnieuw gekozen voor een soortgelijk festival op hetzelfde terrein. Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015.
Het terrein van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, waar evenals in […]

[Lees verder]

Restauratie Abdij Mariënkroon

Restauratie Abdij Mariënkroon

Steun de restauratie van Abdij Mariënkroon. Help ons om het unieke culturele erfgoed van Mariënkroon te behouden. De Stichting Mariapoli Mariënkroon wil verval van dit culturele erfgoed voorkomen. Met het behoud kan Mariënkroon een unieke plaats blijven voor ontmoeting en bezinning.
Er is al € 706.000 subsidie toegezegd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De totale kosten […]

[Lees verder]

Benefiet-diner in Mariënkroon

Een fantasierijk vijfgangendiner in een sfeervolle locatie. Zo’n 25 jongeren van Focolare organiseerden op zaterdag 22 november 2014 in Mariënkroon een tot in de puntjes verzorgd diner met een boeiend en afwisselend programma van zang en dans.
Twee jaar geleden werd voor het eerst door jongeren een benefietdiner georganiseerd in Mariënkroon. De opbrengst was toen voor […]

[Lees verder]

Mariënkroon: realiseringen en plannen

Mariënkroon: realiseringen en plannen

WAT AL IS GEREALISEERD….

Congrescentrum  In Mariapoli Mariënkroon is het nieuwe congrescentrum van de Focolarebeweging gerealiseerd.
Huisvesting van de eerste bewoners  In eerste instantie is gewerkt aan de huisvesting van mensen die hun diensten verlenen om het project tot verdere ontwikkeling te brengen en zorg dragen voor het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingsruimten  In enkele van de bestaande gebouwen zijn vervolgens voorzieningen getroffen […]

[Lees verder]

Paters Cisterciënzers in Mariënkroon

Ontstaan van de orde
Mariënkroon is een abdij van de Cisterciënzerorde. Deze Orde is ontstaan in 1098 toen enkele Benedictijnermonniken van Molesmes in Frankrijk het initiatief namen tot de stichting van een nieuw klooster. Zij konden zich niet verenigen met de manier waarop de Regel van Benedictus werd beleefd. Zij vestigden zich te Cîteaux (Cistercië); vandaar de naam […]

[Lees verder]