luchtfoto terrein Mariënkroon te Nieuwkuijk
Samenleving in het klein 
Het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging is Mariapoli Mariënkroon, een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd in Nieuwkuijk niet ver van Den Bosch.

Doel  Mariënkroon wil een plek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Bewoners  De gemeenschap van vaste bewoners bestaat uit ongeveer 60 personen, van wie ongeveer de helft op het terrein is gehuisvest. De anderen wonen in de directe omgeving. Veel van de bewoners zetten zich in voor de ontvangst van gasten en het onderhoud van gebouwen en terrein. De dragende gemeenschap komt regelmatig bij elkaar voor uitwisseling, veelal met een gezamenlijke maaltijd. Volg de dagelijkse gang van zaken via Facebook.

Vrijwilligers  Meer dan honderd vrijwilligers uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een schoonmaakploeg. een technisch team en een tuinploeg van mensen uit het hele land die hun diensten aanbieden.

Bestuur  Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi).

Berichten

Mariënkroon: realiseringen en plannen

Mariënkroon: realiseringen en plannen

Wat al is gerealiseerd ….

Huisvesting van de eerste bewoners  In eerste instantie is gewerkt aan de huisvesting van mensen die hun diensten verlenen om het project tot verdere ontwikkeling te brengen en zorg dragen voor het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingsruimten  In enkele van de bestaande gebouwen zijn vervolgens voorzieningen getroffen voor bijeenkomsten tot ongeveer 100 personen.
Parkeerplaats  Tevens is een […]

[Lees verder]

Ecogroep rondt biodiversiteitsproject af

Meer soorten vogels en insecten en daarnaast ook nog meer soorten bloemen en fruit in Mariënkroon. Dat was het doel van een zevenvoudig project ‘vergroten van de biodiversiteit op terrein Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk’. De projecten werden deze week afgerond door de ecologische groep van Mariënkroon. Samen met veel vrijwilligers werden de volgende zeven projecten gerealiseerd:

gierzwaluwkasten […]

[Lees verder]

Paters Cisterciënzers in Mariënkroon

Ontstaan van de orde
Mariënkroon is een abdij van de Cisterciënzerorde. Deze Orde is ontstaan in 1098 toen enkele Benedictijnermonniken van Molesmes in Frankrijk het initiatief namen tot de stichting van een nieuw klooster. Zij konden zich niet verenigen met de manier waarop de Regel van Benedictus werd beleefd. Zij vestigden zich te Cîteaux (Cistercië); vandaar de naam […]

[Lees verder]