DSCF0025Landelijk ontmoetingscentrum  
Een kleine, gastvrije  samenleving van mensen van verschillende achtergronden, denominaties en leeftijden, is de dragende gemeenschap van het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging en van het conferentiecentrum Abdijhof, gevestigd in Nieuwkuijk bij Den Bosch.

Missie  Haar missie is een vindplaats te zijn van een christelijke ‘cultuur van gemeenschap’ en een ontmoetingsplaats voor dialoog.

Visie  Mariënkroon wil bijdragen aan een maatschappij van betrokkenheid op elkaar. Zij wil een plek zijn waar de kracht van het evangelie zichtbaar wordt in gemeenschap.

Volg de dagelijkse gang van zaken op de Facebookpagina van de gemeenschap van Mariënkroon.

‘Oases van christelijk leven’ Wereldwijd zijn er ongeveer 30 ‘focolarestadjes‘, verspreid over de verschillende continenten: mensen die met elkaar samenleven in verbondenheid en in dienstbaarheid aan de omgeving. Deze plekken kunnen voor velen, christenen en niet-christenen, een inspiratiebron zijn.

Berichten

Mariënkroon: realiseringen en plannen

Mariënkroon: realiseringen en plannen

Wat al is gerealiseerd ….

Huisvesting van de eerste bewoners  In eerste instantie is gewerkt aan de huisvesting van mensen die hun diensten verlenen om het project tot verdere ontwikkeling te brengen en zorg dragen voor het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingsruimten  In enkele van de bestaande gebouwen zijn vervolgens voorzieningen getroffen voor bijeenkomsten tot ongeveer 100 personen.
Parkeerplaats  Tevens is een […]

[Lees verder]

Paters Cisterciënzers in Mariënkroon

Ontstaan van de orde
Mariënkroon is een abdij van de Cisterciënzerorde. Deze Orde is ontstaan in 1098 toen enkele Benedictijnermonniken van Molesmes in Frankrijk het initiatief namen tot de stichting van een nieuw klooster. Zij konden zich niet verenigen met de manier waarop de Regel van Benedictus werd beleefd. Zij vestigden zich te Cîteaux (Cistercië); vandaar de naam […]

[Lees verder]