Stichting Mariapoli Mariënkroon heeft als doel Mariënkroon een plek te laten zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid én diversiteit samenleven.

De stichting is onder andere afhankelijk van bijdragen en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook u kunt ons helpen.

Stichting Mariapoli Mariënkroon is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunt u ons op een fiscaal aantrekkelijke manier steunen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen: u kunt 1) een periodieke schenking doen; 2) een eenmalige schenking of een maandelijkse overschrijving overmaken; 3) de stichting als legataris of erfgenaam bedenken.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is een schenking van een vast bedrag voor minimaal vijf jaar, die jaarlijks volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Door de periodieke schenking op te nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte ontvangt u meer belastingteruggave.

Hoe werkt het?
U legt uw schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Bel vrijblijvend de heer Willy van Haandel voor uitleg en begeleiding via telefoonnummer 040-2856661 / 06-37682912 of via e-mail wvhaandel@onsbrabantnet.nl. Indien u dit wenst, kunt u uiteraard ook zelf het benodigde formulier ‘overeenkomst periodieke giften’ downloaden (www.belastingdienst.nl.), invullen en in tweevoud toezenden. U ontvangt vervolgens een exemplaar ondertekend door de stichting retour voor uw administratie.

Eenmalige schenking
Uiteraard kunt u er voor kiezen eenmalig een bedrag over te maken. Als dit bedrag of het totaal van uw giften binnen een jaar meer dan 1% van uw drempelinkomen bedraagt, kan ook deze optie fiscaal aantrekkelijk voor u zijn. De meest recente informatie over de fiscale aspecten van eenmalige schenkingen vindt u door de website van de Belastingdienst te raadplegen of door het gratis nummer van de belastingtelefoon te bellen: (0800) 0543.

Behalve een eenmalige gift, kunt u ook ‘Vrienden van Mariënkroon’ worden door maandelijks een bedrag te doneren (bijvoorbeeld € 5, € 10, € 25, € 50 of € 100). Maak het u gemakkelijk en regel een automatische overschrijving bij uw bank!

Direct geld overmaken via de bank
Een eenmalige schenking of een maandelijkse overschrijving aan Stichting Mariapoli Mariënkroon maakt u over naar ons IBAN-nummer NL21Rabo 0136 5422 12.

(De internationale BIC code van de bank is: RABONL2U).

Nalatenschappen / legaten
Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U kunt ervoor kiezen een deel van uw nalatenschap voor Stichting Mariapoli Mariënkroon te reserveren. In dat geval dient de stichting vermeld te worden in uw testament als legataris of erfgenaam. In het eerste geval (legataris), gaat het om een specifiek omschreven bedrag of één of meerdere goederen. In het tweede geval (erfgenaam) wijst u de stichting als erfgenaam van uw nalatenschap aan. Dit heet een erfstelling. Heeft u meerdere erfgenamen, dan bepaalt u welk percentage iedere erfgenaam krijgt. Door haar ANBI-status is Stichting Mariapoli Mariënkroon geen successierecht verschuldigd over inkomsten uit nalatenschappen.

Stichting Mariapoli Mariënkroon is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat de stichting nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dat geldt voor alle manieren van nalaten. Voor advies omtrent legaat of erfstelling neem gerust vrijblijvend contact op met de heer Willy van Haandel, via telnr. 040-2856661 / 06-37682912 of via e-mail wvhaandel@onsbrabantnet.nl).

Adresgegevens
Mocht u besluiten op enige wijze te doneren, dan dankt Stichting Mariapoli Mariënkroon u bij voorbaat. Uw bijdrage maakt een waardevolle toekomst mogelijk!

Stichting Mariapoli Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk
073-5113651 (receptie ma-vr 9.00 – 17.00)
e-mail: receptiemk@gmail.com (voor algemene vragen)
e-mail: mariapolicentrum@marienkroon.nl (voor reserveringen)
www.marienkroon.nl
Stichting Mariapoli Mariënkroon is een erkende ANBI-instelling.
RSIN/fiscaal nummer: 811024866
Kamer van Koophandel nummer: 17144662
IBAN:  NL21 RABO 0136 5422 12
BIC: RABONL2U