Articles

Josef Lux: „Usmívejte se, neplačte“

Josef Lux:  „Usmívejte se, neplačte“

Předseda Československé strany lidové a předseda vlády České republiky v letech po „sametové revoluci“. Člověk neúnavný v dialogu ve prospěch jednoty své vlasti.

[more]
12