Spotkanie gen 4 w MPL Fiore

 
W dniach 2 - 4 września w Mariapoli Fiore odbyło się spotkanie gen 4.

Slajd33W pierwszy powakacyjny weekend Mariapoli Fiore zostało „zdobyte” przez Geny 4, które z całej Polski i nie tylko (mieliśmy gości z Białorusi i z Włoch), zjechały się na swoje doroczne spotkanie. Geny 4, swoim śpiewem, zabawami, radością i entuzjazmem, wniosły swój nieoceniony wkład w budowanie świata miłości wzajemnej w tym wyjątkowym miejscu. Hasłem tego spotkania były słowa: „Prawdziwą radość daje miłość do Jezusa w bracie”.

Program spotkania skupiał się wokół tematyki Roku Miłosierdzia. Dzieci, uczestnicząc w Wielkiej Grze, zapoznawały się z najważniejszymi treściami związanymi z Rokiem Miłosierdzia. Dowiedziały się czym dla chrześcijan jest Jubileusz, jak go obwieszczano na przestrzeni dziejów. I tu odbyła się fantastyczna zabawa z rogiem Yobel. Z kolei w Tańcu Radości, na kolejnym przystanku Wielkiej Gry, Geny 4 miały okazję wyrazić swą wdzięczność Panu Bogu za Jego Miłość do każdego człowieka.  Szczytowym momentem Wielkiej Gry było przejście przez Bramę Miłosierdzia, poprzedzone chwilą zastanowienia się nad tym, co możemy oddać Panu Bogu, zanim przekroczymy tę symboliczną Bramę. Dzieci w skupieniu rysowały lub spisywały „najważniejsze dary” skrywane w swoich sercach. Potem swoje karteczki składały w koszu, który następnie, w czasie wspólnej Eucharystii, został umieszczony przed ołtarzem. Na kolejnym przystanku Wielkiej Gry poznaliśmy potęgę Miłosiernej Miłości Boga Ojca. Dzieci wysłuchały przypowieści o Synu Marnotrawnym, a potem odgrywały samodzielnie wymyślone scenki w oparciu o treść tej pięknej przypowieści. Ostatni szlak doprowadził naszych małych „pielgrzymów” do stacji z logo Roku Miłosierdzia.

W drugiej części dnia, trzeba podkreślić, że z ogromnym zaangażowaniem, wszyscy uczestniczyliśmy w rozmaitych warsztatach. Były to trzy warsztaty plastyczne, warsztat muzyczny, warsztat teatralny oraz zabawy sportowe. Tuż przed sobotnią mszą św. odbył się wyjątkowy warsztat, w czasie którego, za pomocą słowa i obrazu, przybliżona została dzieciom treść niedzielnych czytań. Wieczorem zgromadziliśmy się na modlitwie, by wspólnie podziękować Panu Bogu za podarowany nam dzień.

W niedzielę rano wysłuchaliśmy słów Chiary, która przykładem swojego życia zachęciła nas do kochania wszystkich ludzi, do robienia wielu uczynków miłości. Niedzielna eucharystia stała się dla nas punktem kulminacyjnym, zwłaszcza pewien jej moment, kiedy to w absolutnej ciszy każdy z nas mógł w swoim sercu powiedzieć Panu Jezusowi: Kocham Cię!

Na zakończenie naszego spotkania przygotowaliśmy Festiwal Talentów, który okazał się przepięknym podsumowaniem tych dni przeżytych razem.  Aż trudno było się rozstać. Dzieci od razu dopytywały się o następne takie spotkanie.

Inwazja prawdziwej radości, śmiechu i zabawy – spotkanie Genów 4 w Mariapoli Fiore.

Fotogaleria

Regulamin(500)