Amoris Laetitia – cz. 1 – Radość

 
Rozpoczynamy cotygodniowy cykl refleksji prof. Jesúsa Morán, współprezydenta Ruchu Focolari i kapłana, na temat Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia (dalej: AL) Ojca Świętego Franciszka.

gioiacolori.pg_Refleksja ta naznaczona jest wyraźnie charyzmatem jedności: ze względu na swą strukturę może być określona jako przekrojowa, według pewnych kluczy interpretacyjnych, z których najważniejszym jest właśnie charyzmat jedności. Jesus podkreśla niektóre aspekty dokumentu, pomijając inne, idąc za określoną myślą o charakterze teologicznym, duszpasterskim i moralnym. Opracowaliśmy syntezę, która nie wyczerpuje bogactwa dokumentu, ale proponuje pewne klucze do lektury, które – mamy nadzieję – umożliwią pogłębienie myśli Papieża Franciszka, a ubogacając naszą myśl, nade wszystko przemienią ją w życie i świadectwo. W swym tekście Jesús Morán przytacza pewne fragmenty AL, które ze względu na przekrojowy charakter jego refleksji, nie występują w tej samej kolejności co w Adhortacji Papieża Franciszka.

Radość

Pozytywny ton adhortacji, zgodny z inną adhortacją apostolską z listopada 2013 roku: Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii) to pierwszy podstawowy motyw, który chcemy podkreślić. Radość jest faktycznie jedną z zauważalnych cech dokumentu. W nim Papież Franciszek nie tylko mierzy się z istotnymi problemami współczesnych rodzin w świecie, ale przede wszystkim pragnie sprawić, abyśmy od nowa zakochali się w rodzinie, jako wielkim darze Boga dla ludzkości po wszystkie czasy. W tym znaczeniu Papież Franciszek przedstawia się, jako apostoł Ewangelii rodziny (AL, rozdz. VI), która głosi dobrą nowinę: poprzez ludzką miłość sam Bóg objawia coś z siebie ludzkości.

…Ewangelia rodziny jest radością, która «napełnia serce i całe życie», ponieważ w Chrystusie jesteśmy «wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji» (AL 200).  …Małżeństwo to cenny znak, bo „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg niejako «odzwierciedla się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to jest właśnie tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję(AL 121).

Nowością jest miejsce zarezerwowane Maryi. Zazwyczaj w dokumentach Kościoła pojawia się ona na końcu, prawie jak mniej znaczący ornament. Tutaj natomiast pojawia się na początku, w nr 30: …rodziny – pisze Papież Franciszek – są zaproszone do kontemplowania Dzieciątka i Jego Matki […]. Podobnie jak Maryja, są zachęcone do przeżywania odważnie i z pogodą ducha swoich obowiązków rodzinnych, smutnych i porywających, do strzeżenia i rozważania w sercu Bożych cudów (por. Łk 2, 19.51). W skarbcu serca Maryi są również wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które Ona troskliwie zachowuje. Dlatego może nam Ona pomóc w ich interpretacji, aby rozpoznać w rodzinnych dziejach Boże orędzie. A Maryja, jak dobrze wiemy, zawsze jest obrazem czułości, miłości i radości.

Regulamin(500)