Jak odzyskiwać siły – rekolekcje dla małżeństw

 
Jak odzyskiwać siłę w małżeństwie -22-23 kwietnia - Mariapoli Fiore spotkanie dla małżeństw, prowadzący -ojciec Sławomir Badyna - benedyktyn z Biskupowa.

MA Rekolekcje Sławomira Badyny  32975Spotkanie zgromadziło ponad 30 uczestników, małżonków z różnym stażem małżeńskim. W programie wykłady, rodzaj warsztatów z wcielaniem się w role, co dawało formę lekką i łatwą do zapamiętania, pytania i odpowiedzi prowadzącego. Ważny element stanowiły indywidualne rozmowy par małżeńskich z ojcem Sławomirem. A oto kilka wartych zapamiętania wskazówek, które zabrali ze sobą małżonkowie.

Małżeństwo, jako skrzynia. Skrzynia pełna szczęścia małżeńskiego. Jest prezentem od Pana Boga. Jest ona zamknięta, są w niej dwa zamki. Klucz do jednego zamka ma ONA, a do drugiego ON. Chodzi o to, aby równocześnie otwierać obydwa zamki.

Rzeczywistość siły. Siłą jest właściwa świadomość siebie samego. Św. Augustyn mówi – „Nierozpoznanie samego siebie prowadzi do rozpaczy”, a św. Jan Paweł II – „Człowiek niepodejmujący refleksji nad samym sobą jest niebezpieczny dla siebie i otoczenia”. Ta refleksja powinna mieć miejsce w obecności Jezusa i z Nim. W człowieku istnieją dwie płaszczyzny idealna i realna. Między nimi istnieją napięcia. Równowagę daje urealnianie płaszczyzny idealnej i dobre motywowanie płaszczyzny realnej. Obydwie płaszczyzny łączy centrum naszego ja, którym powinien być Chrystus. Dopiero w Nim i z Nim możemy poznać samego siebie. Polubienie słowa „wystarczająco”, pomoże zredukować wiele napięć i odzyskiwać siłę.

Doznanie, bliskość i więź. Człowiek składa się z trzech warstw: psychicznej, duchowej i fizycznej. Te warstwy dla obojga małżonków mają inną hierarchiczną kolejność. W małżeństwie potrzeba komunikacji i daru z siebie by te warstwy się spotkały, w przeciwnym razie narastają trudności i tracimy siły.

Budujące trudności. Każdy człowiek ma swoje lustra, w których w przeszłości się przeglądał. Te obrazy rzutują na teraźniejszość, ale jej nie warunkują, bo najważniejsza jest MIŁOŚĆ BOŻA. Jeśli idziemy z Nim i ufamy Mu, to On daje siłę do życia. Człowiek spotyka Boga dwa razy w życiu: w godzinie śmierci i teraz. Dostrzeżenie szansyMA Rekolekcje Sławomira Badyny  32977 - Version 2 kochania Boga i współmałżonka w każdym „teraz ” jest najlepszym sposobem, by razem, budować szczęście małżeńskie, pokonując trudności, które nas hartują. Nie żona jest wrogiem dla męża, ani mąż wrogiem dla żony. Ich wspólnym wrogiem jest szatan, który chce zmącić ich jedność i dlatego winni zjednoczyć siły w walce z nim o przyszłość swojej rodziny.

Spotkanie pomogło małżonkom zatrzymać się, zajrzeć w siebie, przyjrzeć się sobie nawzajem, by z nowymi siłami, z działaniem łaski Bożej być świadectwem trwałej i pięknej wspólnoty, jaką jest małżeństwo.

Regulamin(500)