Amoris Laetitia – cz. 6 – Wychowanie do wolności

 
Całe życie rodzinne i jego kontekst wychowawczy „jest pierwszą szkołą wartości ludzkich, w której można się nauczyć dobrego korzystania z wolności.” (AL. 274).

Papież w jasny sposób wyraża wartość i nagłą potrzebę funkcji wychowawczej rodziny, która wymaga nieustannej ewolucji: „Rodzina nie może zrezygnować z bycia miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia, chociaż musi na nowo odkrywać swoje metody i znajdować nowe środki.” (AL 260).

Działania wychowawcze nie są próbą obsesyjnego kontrolowania dzieci, ale przede wszystkim mają: „zrodzić w dziecku z wielką miłością procesy dojrzewania w jego wolności, uczeniu się, kompleksowym rozwoju, pielęgnowaniu prawdziwej autonomii. Tylko w ten sposób dziecko będzie miało w sobie cechy, których potrzebuje, aby umieć się bronić oraz działać inteligentnie i przebiegle w trudnych okolicznościach.” (AL. 261-262).

Z drugiej strony od pierwszych stron Amoris Laetitia myśl Papieża Franciszka jest bardzo jasna: „Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. (AL. 37).

Najskuteczniejszą metodą, mówi Papież, jest droga składająca się z małych kroków, dostosowanych do realnych możliwości dziecka: „gdy proponujemy wartości, trzeba iść krok po kroku, czynić postępy na różne sposoby, w zależności od wieku i konkretnych możliwości osób, nie usiłując stosować sztywnych i niezmiennych metod.” (AL. 273).

Tak edukacji seksualnej. Istnieje pilna koniecznością podjęcie się tego wyzwania, w chwili, gdy mamy tendencję do bagatelizowania i zubożania seksualności, jak to już zostało wyrażone w dokumentach Soboru Watykańskiego II. „Można ją zrozumieć jedynie w kontekście wychowania do miłości, do wzajemnego daru z siebie… Podobnie musimy przyjąć, że potrzebę nowego i bardziej odpowiedniego języka widać przede wszystkim we wprowadzaniu dzieci i młodzieży w tematykę związaną z płciowością… Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność… Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot. (AL 280-283).

Regulamin(500)