Nasi przyjaciele z Monachium w Mariapoli Fiore

 
Od lat utrzymujemy żywy kontakt ekumeniczny ze wspólnotą Ymca (Związek Młodzieży Chrześcijańskiej) w Monachium.

Właśnie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego przyjechała z Monachium 15 osobowa grupa z pastorem Walterem do Miasteczka Mariapoli Fiore: bracia i siostry z Kościoła luterańskiego i z Kościoła katolickiego. (Wśród nich ktoś przyjechał po raz pierwszy do Polski.) Tu wszystko nam się podoba, mówi Walter z małżonką Annemarią, przede wszystkim atmosfera braterstwa pomiędzy nami wszystkimi. Od razu mieszkańcy i goście stali się jedną duszą i jednym sercem. Na tej solidnej bazie mogliśmy także zadziałać razem dla innych: Udaliśmy się – wraz z grupą polską (z Lublina) – na krótką podróż/pielgrzymkę do Łucka (Ukraina). Tam byliśmy zaproszeni do Akademii Kościoła Prawosławnego, gdzie odbyła się ciekawe sympozjum ekumeniczne (z udziałem braci prawosławnych, luterańskich, greckokatolickich oraz rzymskokatolickich). W drugim (i ostatnim) dniu pobytu na Ukrainie modliliśmy się – wspólnie z braćmi ukraińskimi – na cmentarzu z czasu II Wojny o przebaczenie i pojednanie wśród naszych narodów: Niemiec, Polski, Ukrainy.

Regulamin(500)