Oficjalne otwarcie punktu przedszkolnego w Mariapoli Fiore

 
W poprzednich miesiącach informowaliśmy o inicjatywie i powstawaniu punktu przedszkolnego w Mariapoli Fiore. Punkt rozpoczął swoją działalność 1 września, a 14 października nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Oto relacja.

Datę 14 października 2017roku zapamiętamy, jako „nowe otwarcie” Mariapoli Fiore na środowisko lokalne, parafię…

Nasz Punkt Przedszkolny „Bratki”, który pracuje już od 1 września został oficjalnie otwarty!

To było święto całej społeczności Miasteczka, gości, przyjaciół, darczyńców, rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola, pracowników, wolontariuszy, a także oficjalnych gości – gospodarzy Gminy. Regionu, dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych.

„Polska kolorowa jesień” z przebłyskującym nieśmiało słońcem po wielu deszczowych dniach… Gromadzimy się na placu przed szeroko otwartymi drzwiami przedszkola. Zaszczyca nas swoją obecnością pan Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak. Witamy Wójta Łukasza Szychowskiego wraz z małżonką Joanną. Jest również w-ce wójt pan Robert Chychłowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Jacek Piesiewicz, Przewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty pan Paweł Dziubak, Gminnej Komisji Oświaty pani Elżbieta Kowalczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz Prezes Stowarzyszenia Fiore – Organu Prowadzącego IPP – Wojciech Otrębski.

Przecięcie wstęgi przez gospodarzy miejsca i włodarzy terenu to symbol otwarcia i jednocześnie zaproszenia do przedszkola. Następuje poświęcenie obiektu przez Ks. Proboszcza z Wilgi Marka Żaka wraz z serdeczną modlitwą i gorącymi życzeniami wytrwałości dla realizacji projektu.

Wszyscy goście mają okazję obejrzeć przedszkole, także występy dzieci w wierszu, tańcu i piosence: „Fiore, Fiore tu przedszkole….. chcemy pięknie żyć, dla drugiego być…”, która staje się już niepisanym hymnem „Bratków”. Nasze święto w otoczeniu portretów małych podopiecznych i zdjęć na wystawce „Nasz dzień w przedszkolu”.

Jako pierwszy, poproszony o zabranie głosu Wojciech Otrębski zapoznaje zebranych z historią powstania Integracyjnego Punktu Przedszkolnego, projektu osadzonego w duchowości Ruchu Focolari i Miasteczku Fiore. Projektu budowanego przez całą polską wspólnotę Ruchu Focolari poprzez podarowaną pracę, czas, środki finansowe, wsparcie duchowe…

W wypowiedziach Pana Posła, także Przewodniczącego Komisji Oświaty w Powiecie zaznacza się radość i zadowolenie z istnienia IPP w tym środowisku, gdzie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdą ciepło domu i profesjonalną pomoc terapeutów już w początkowym etapie ich edukacji…

Potem wśród ogólnej radości, w atmosferze prostej i serdecznej wymiana prezentów, gratulacje, kwiaty, wyrazy uznania i zachęty do odważnego działania

Poczęstunek w Caffe Fiore to okazja do zaprezentowania Miasteczka, bliższego wzajemnego poznawania się, wymiany kontaktów, pogłębienia relacji…

Tyle o uroczystości.

A teraz raz jeszcze dziękujemy Wam, wszystkim rozsianym po Polsce darczyńcom, Wam, którzy nas wspieraliście i wspieracie na różne sposoby – Bóg zapłać!

Z odwagą idziemy naprzód mając pewność wsparcia całej Wspólnoty Ruchu, pewność, że nasza praca służy…

                                                               Zespół Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Bratki”

zobacz więcej

Regulamin(500)