Adwent czas radosnego oczekiwania – jak go dobrze przeżyć?

 
Adwent czas radosnego oczekiwania. Jak go dobrze przeżyć? Jak przygotować drogę Panu? Chiara Lubich zwracając się do członków Ruchu 2.12.1982 mówi o tym. Wskazuje miłość do brata, jako drogę, która doprowadzi nas do Boga.

DO BOGA PRZEZ BRATA

 

… „Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mk 1,3).

Prawdą jest, że Pan nadchodzi, zbliża się bowiem Boże Narodzenie, a liturgia zachęca nas do przygotowania Mu drogi. On, który 2000 lat temu wszedł w historię dziejów, chce wejść w nasze życie, ale ta droga w nas najeżona jest niebezpieczeństwami. Trzeba zrównać pagórki, poruszyć skały.

Jakie przeszkody mogą zamykać drogę Jezusowi?

Są to te wszystkie niezgodne z wolą Bożą pragnienia, które rodzą się w naszej duszy; są to przywiązania, które ją przytrzymują. Nawet te małe pragnienia, żeby mówić albo milczeć, kiedy powinno się zrobić odwrotnie; pragnienie autoafirmacji, uznania…. Pragnienie różnych rzeczy, pragnienie zdrowia, życia, kiedy Bóg chce inaczej. Jeszcze gorsze pragnienia: buntu, osądzania, zemsty …Rodzą się one w naszej duszy i opanowują ją całą.

Trzeba zdecydowanie przekreślić te pragnienia, usunąć te przeszkody i powrócić do woli Bożej, i w ten sposób przygotować drogę Panu. Trzeba – jak mówi Pismo – prostować dla Niego ścieżki. Wyprostować: tak, właśnie tak. Pragnienia, które sprawiają, że zbaczamy z drogi. Gasząc je wchodzimy znowu w promień woli Bożej i odnajdujemy drogę. Lecz istnieje typowo nasz sposób, który upewnia nas, że idziemy właściwą drogą, prowadzącą na pewno do celu – do Boga.

Jest w nim konieczne przejście, a nazywa się ono: brat.

Zacznijmy znowu w tym miesiącu kochać ze wszystkich sił każdego brata, którego spotykamy w ciągu dnia. Zapalimy wtedy w swoim sercu to najgorętsze i najbardziej zaszczytne pragnienie, którego Bóg na pewno chce – pragnienie kochania każdego brata, stawania się z nim jedno we wszystkim, z bezinteresowną i bezgraniczną miłością.

… Miłość na nowo ożywi ludzi i odniesienia, i nie pozwoli, by rodziły się egoistyczne pragnienia, więcej, będzie na nie najlepszym lekarstwem. Będziemy mogli w ten sposób przygotować na Boże Narodzenie, jako dar dla przychodzącego Jezusa, nasz owoc soczysty i bogaty, a nasze serce płonące i przemienione przez miłość.

Tak więc myślą, która mogłaby nam przypominać to postanowienie, może być: do Boga przez brata!

Regulamin(500)