Przygotujmy nasz dom na przyjęcie Gościa

 
HOMILIA NA III NIEDZIELĘ ADWENTU

Przygotujmy nasz dom na przyjście Gościa – to zaproszenie aby w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia nie zabrakło przygotowania naszej duszy. Jak to zrobić…Kiedy wiemy, że ktoś chce nas odwiedzić, to wtedy przygotowujemy się na przyjęcie gościa. Sprzątamy dom, pieczemy ciasto, odpowiednio się ubieramy. Również teraz, przygotowując się na przyjęcie Jezusa, powinniśmy poczynić odpowiednie przygotowania. Domem, przeznaczonym do Jego przyjęcia jest nasza dusza. Tym domem jest też świat, który nas otacza. Jak przygotować naszą duszę? Trzeba ją posprzątać poprzez głęboki rachunek sumienia i dobrą spowiedź. Zobaczmy najpierw, jaki jest nasz kontakt z Bogiem. Przyjrzyjmy się czy Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu lub czy to miejsce w sposób niezauważalny zostało zastąpione przez różne troski o rodzinę, o pieniądze, o przyszłość.

Adwent przypomina nam, że warto zaufać w Bogu. To, że Bóg staje się człowiekiem, aby ocalić ludzkość udowadnia, że miłość Boga do nas nie zna granic. Gdyby człowiek stał się mrówką, aby ocalić mrowisko, byłoby to w porównaniu z tym jeszcze niewiele. Miarą miłości Boga do nas jest miara bez miary. Bóg, który tak nas kocha, jest wszechmogący. On jest zawsze z nami. Św. Paweł przypomina nam, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Stając się człowiekiem, Bóg przechodzi na stronę ludzkości, z naszej strony i z naszej perspektywy patrzy na ludzkie życie i jego problemy. On może nas doskonale rozumieć. On chce nam pomóc. Zwracajmy się do Niego modlitwą, w której nie tyle przedstawiajmy Mu nasze troski, które On już doskonale zna, ile starajmy się słuchać tego, co On chce nam powiedzieć, jak On radzi nam postępować, bo dla rozwiązania problemów również i my powinniśmy dawać swój wkład. Zobaczmy również czy przypadkiem, w sposób niezauważalny, to pierwsze miejsce w naszym życiu, które należy do Boga nie zostało zastąpione przez wygodę lub przyjemności, komputer lub telewizję?

Adwent przypomina nam, że skoro Bóg czyni rzeczy wielkie, takich oczekuje również od nas, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Szkoda, kiedy tracimy czas i energię dla spraw, które nie mają wielkiej wartości. Drugi dom, który możemy oczyścić, to świat. Nie ten szeroki świat, który jest poza naszym zasięgiem, lecz ten świat, który jest nam bliski, świat relacji z naszymi bliźnimi. Może tu lub tam zgromadził się jakiś kurz lub powstało jakieś spięcie. Może jakieś nieporozumienie. Może zrodził się jakiś osąd wobec osób z naszej rodziny, w sąsiedztwie, w miejscu pracy lub w parafii?

Adwent zaprasza nas do inicjatywy miłości też pod tym względem. Warto robić pierwszy krok, przepraszać i równocześnie otwarcie porozmawiać o tych sprawach. Czynić to nie z pozycji kogoś, kto wie, że ma rację, lecz kogoś, kto chce lepiej rozumieć postępowanie drugiego, jego powody i jego racje. Rozmowa wtedy nie będzie dyskusją, lecz dialogiem, który może prowadzić do porozumienia, zgody, pojednania. Jeśli Bóg, który przyjdzie na świat, znajdzie te dwa domy dobrze posprzątane, będzie się w nich dobrze czuł. Będzie radośnie przebywał z nami i jako wspaniały Gość, nie będzie się oszczędzał z przekazywaniem nam swoich darów.

                                       Ks. Roberto

 

Regulamin(500)