Cztery kamienie milowe działania

 
Ochrona godności każdego człowieka stanowi centrum przesłania Papieża Franciszka skierowanego do wiernych z okazji 51 Międzynarodowego Dnia Pokoju. Pierwszy dzień roku to także Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Ta, która dała światu Jezusa – Księcia Pokoju, jest naszą przewodniczką w staraniach na rzecz pokoju.

Pierwszego dnia Nowego Roku życzenia papieża Franciszka okazji Światowego Dnia Pokoju skierowane są zwłaszcza do 250 milionów imigrantów, z których 22,5 miliona to uchodźcy. Tekst zawiera konkretne propozycje dla wspólnoty międzynarodowej, ale także pytania – dlaczego tak wielu uchodźców i imigrantów na świecie? Przesłanie składa się z sześciu części: 1. Życzenie pokoju; 2. Dlaczego jest tak wielu uchodźców i migrantów?; 3. Spojrzenie kontemplatywne; 4. Cztery kamienie milowe działania; 5. Propozycja dwóch porozumień międzynarodowych; 6. Dla dobra naszego wspólnego domu

W pierwszej części tekstu zwracają uwagę słowa: „Dla dobra naszego wspólnego domu. Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządzania nowymi, złożonymi sytuacjami – które czasami łączą się z innymi, licznymi problemami już istniejącymi – a także zawsze ograniczonymi środkami. Postępując zgodnie z cnotą roztropności, rządzący będą umieli przyjmować, wspierać, chronić oraz integrować, podejmując praktyczne działania, „jeśli to jest zgodne z nieprzesadnie pojmowanym dobrem społeczności (…), [aby] włączyć ich w nową społeczność”[3]. Na rządzących spoczywa konkretna odpowiedzialność wobec własnych społeczeństw, którym muszą zapewnić sprawiedliwe prawa oraz harmonijny rozwój, a nie mogą postępować jak nierozsądny budowniczy, który źle obliczył wydatki i nie zdołał dokończyć wieży, którą zaczął budować[4].”
Papież wymienia różne przyczyny emigracji; wojny, czystki etniczne, ludobójstwo, wyrwanie się z beznadziejności, chęć lepszego życia. Stwierdza, że procesy te będą trwały nadal: „Wszystkie dane, którymi dysponuje wspólnota międzynarodowa, wskazują na to, że globalne migracje dalej będą naznaczały naszą przyszłość. Niektórzy widzą w nich zagrożenie. Ja natomiast zachęcam was do spojrzenia na nie z ufnością, jako na szansę budowania pokojowej przyszłości.” Należy jednak spojrzeć na nie kontemplatywnie:
„Patrząc na migrantów i uchodźców, to spojrzenie będzie umiało odkryć, że nie przybywają oni z pustymi rękami: mają zasoby odwagi, umiejętności, energii i dążeń, a ponadto skarby swoich rodzimych kultur i tym samym ubogacają życie krajów, które ich przyjmują. Będzie ono zdolne dostrzec również kreatywność, wytrwałość i ducha poświęcenia niezliczonych osób, rodzin i wspólnot, które w każdej części świata otwierają drzwi i serca migrantom i uchodźcom, również tam, gdzie środki nie są zbyt wielkie.

To kontemplatywne spojrzenie będzie umiało także kierować rozeznaniem osób odpowiedzialnych za sprawy publiczne, aby rozwijały politykę przyjmowania migrantów do maksimum możliwości, zgodnie ze słusznie «pojmowanym dobrem społeczności»[11], a zatem biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich członków jedynej rodziny ludzkiej oraz dobro każdego z osobna.

Ten, kto potrafi tak patrzeć, będzie w stanie rozpoznać pojawiające się już zalążki pokoju i zadba o ich rozwój. Przeobrazi w ten sposób w place budowy pokoju nasze miasta, często podzielone i spolaryzowane przez konflikty, które dotyczą właśnie obecności migrantów i uchodźców.”
Dalej papież Franciszek wskazuje na konkretne rozwiązania: przyjmowanie, chronienie, promowanie, integrowanie, wyjaśniając jak należy je rozumieć w duchu Ewangelii. Dalej przedstawia propozycje dla wspólnoty międzynarodowej, które pomogą w sposób globalny uruchomić pewne mechanizmy: „Pragnę z całego serca, aby ten duch towarzyszył procesowi, który w 2018 r. doprowadzi do sformułowania i zatwierdzenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych dwóch globalnych porozumień: jedno będzie dotyczyło bezpiecznych, uporządkowanych i uregulowanych migracji, drugie – uchodźców. Jako umowy przyjęte na poziomie globalnym, porozumienia te będą stanowiły ramy odniesienia dla programów politycznych oraz praktycznych działań. Dlatego ważne jest, by inspirowane były przez współczucie, dalekowzroczność i odwagę, by wykorzystywać każdą okazję do postępów w budowaniu pokoju. Tylko w ten sposób niezbędny realizm polityki międzynarodowej nie skapituluje w obliczu cynizmu oraz globalizacji obojętności…
Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka zaproponowała 20 punktów działań jako konkretnych dróg wprowadzania w życie czterech wspomnianych czynności zarówno w polityce, jak i w postawie i działaniu wspólnot chrześcijańskich.[17]Zarówno te, jak i inne działania mają na celu wyrażenie zainteresowania Kościoła katolickiego procesem, który doprowadzi do przyjęcia wyżej wymienionych porozumień Organizacji Narodów Zjednoczonych. To zainteresowanie potwierdza ogólniejszą troskę duszpasterską, która zrodziła się razem z Kościołem i wyraża się do dziś w jego różnorodnych dziełach.”
Na koniec Papież zachęca, aby wierzyć, że marzenia o pokoju mogą stać się rzeczywistością: „Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli wielu ludzi podziela «marzenie» o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, a nasza ziemia prawdziwym «wspólnym domem»”.[18]. Wielu w historii uwierzyło w to „marzenie”, a to, czego dokonali, świadczy o tym, że nie jest ono niemożliwą do zrealizowania utopią.”

pełny tekst przesłania

Regulamin(500)