– nagranie zrealizowane w Radiu Emaus w Poznaniu 

do druku (pdf)

gen 3 (młodzież)

gen 4 (dla dzieci) 

Inne wersje Słów życia na stronie slowozycia.net


Słowo Życia tego miesiąca przywołuje fragment Hymnu Mojżesza ze Starego Testamentu,  w którym Izrael wychwala działanie Boga w swojej historii. Jest to pieśń, która głosi Jego zdecydowane działanie dla zbawienia ludu w długiej drodze od wyzwolenia z niewoli egipskiej aż do przyjścia do Ziemi Obiecanej. To wędrówka pełna trudności i cierpień, ale nie pozbawiona Bożej opieki, a także współpracy takich ludzi jak Mojżesz i Jozue, którzy oddali się na służbę Bogu, by wypełnić plan zbawienia.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Kiedy myślimy o potędze, łatwo kojarzymy ją z mocą, władzą – częstą przyczyną ucisku i konfliktów między ludźmi lub narodami. Tymczasem Słowo Boże pokazuje nam, że prawdziwa moc jest w miłości, tak jak to objawiło się w Jezusie. On, przez swoje ludzkie doświadczenie, aż po śmierć, otworzył drogę wyzwolenia i spotkania z Ojcem. Dzięki  Niemu ukazała się nam potęga miłości Boga do ludzi.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Patrząc na nas samych, powinniśmy szczerze uznać naszą słabość i ograniczenia. Ludzka kruchość we wszystkich swych postaciach – fizycznej, moralnej, psychicznej, społecznej – to rzeczywistość, której nie można zaprzeczyć. Lecz właśnie tutaj możemy doświadczyć miłości Boga. On bowiem pragnie szczęścia wszystkich ludzi, swych dzieci i dlatego zawsze jest gotowy ofiarować swoją wielką pomoc tym, którzy pokornie oddają się Jemu, aby budować dobro, pokój i braterstwo. Słowo to zostało świadomie wybrane na miesiąc, w którym obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, bo ileż cierpień zadaliśmy sobie w ciągu wieków, powodując rozłamy, wzbudzając podejrzenia, dzieląc wspólnoty i rodziny.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Potrzeba nam prosić w modlitwie o łaskę jedności, która jest darem Boga. Jednocześnie możemy także ofiarować siebie samych, by stać się narzędziami miłości Boga dla budowania mostów. Chiara Lubich podczas spotkania Światowej Rady Kościołów w Genewie w roku 2002, dzieląc się swoim doświadczeniem, powiedziała: „Dialog prowadzi się w taki sposób: przede wszystkim wobec rozmówcy – kimkolwiek by był – trzeba postawić się na tym samym poziomie; potem słuchać go, czyniąc wewnętrzną pustkę. Dzięki temu przyjmuje się drugiego w sobie i rozumie się… a on, ponieważ został wysłuchany z miłością, zapragnie wysłuchać także nas.”

W tym miesiącu wykorzystajmy nasze codzienne kontakty z bliźnimi, aby zacieśnić lub odnowić relacje szacunku i przyjaźni z osobami, rodzinami czy grupami należącymi do innych Kościołów.

A czemuż by nie rozszerzyć naszej modlitwy i naszych działań na rozłamy panujące wewnątrz naszej wspólnoty kościelnej, w polityce, społeczeństwie, w rodzinach. Także my będziemy mogli świadczyć z radością: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”.

Letizia Magri

Słowo Życia – styczeń 2018

„Prawica Twoja wsławiła się mocą ” (Wj 15, 6). Jest to hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018 r.