Telekurier Mariapoli Fiore – pierwsze wydanie

Młodzież z Mariapoli Fiore (miasteczka Ruchu Focolari w Polsce) i okolic twórcami miesięcznika „Telekurier Mariapoli Fiore”. Pierwsze wydanie opublikowane.