Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

 
Słowa z księgi Izajasza: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57, 19) to hasło obchodzonego 17 stycznia Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Po raz XXI w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Judaizmu. Poprzedza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Okazją do podjęcia tematu pokoju będzie zbliżający się XXI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który przypada 17 stycznia 2018 roku. Obchodzony będzie pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” zaczerpniętym z księgi proroka Izajasza (57,19). Zawołanie to ma uświadomić i przypomnieć katolikom, że dla wyznawców judaizmu pojęcie pokoju (szalom) ma szczególne znaczenie i jest jedną z najważniejszych wartości. Pochodzi ona od Boga, jest Jego darem i w sposób nierozłączny wiąże się z przymierzem ofiarowanym Izraelowi. Przymierze niesie ze sobą pokój, jeżeli więc zostaje ono ufnie przyjęte i wiernie zachowane, wówczas człowiek doświadcza harmonii z Bogiem, z bliźnim, z samym sobą i z otaczającym światem. Pokój staje się pełnią błogosławieństwa i szczęścia, i ogarnia nie tylko życie jednostki, lecz nade wszystko życie całego narodu wybranego…

Miejscem centralnych obchodów Dnia Judaizmu w tym roku jest Warszawa. Wybór tego miejsca, zresztą nie po raz pierwszy, wynika z faktu, że męczeńska ziemia stolicy woła o modlitwę i pamięć o ofiarach Shoah, jak i martyrologium Polaków. Podczas II wojny światowej Warszawa doświadczyła brutalnego terroru, skierowanego zarówno przeciwko polskiej ludności, jak również przeciwko społeczności żydowskiej. Symbolami tego dramatu pozostają warszawskie więzienia i areszty, warszawskie getto, zbrojne powstania, masowe egzekucje i mordy, a przede wszystkim setki tysięcy ofiar wśród mieszkańców stolicy narodowości polskiej i żydowskiej. Dlatego w tym właśnie miejscu winniśmy się razem modlić i wołać: nigdy więcej wojny i zadawanej śmierci, nigdy więcej antysemityzmu i nienawiści, nigdy więcej pogardy dla drugiego człowieka. Boże, daj nam mądrość i moc, byśmy razem budowali pokój oraz wspólnotę życia, miłości i braterstwa.

Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych obchodach Dnia Judaizmu w Polsce.” Bp Rafał Markowski.

Program centralnych obchodów dnia Judaizmu

XXI DZIEŃ JUDAIZMU

W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

Warszawa, 15-21 stycznia 2018 r.

Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57,19)

WTOREK, 16 STYCZNIA

godz. 18.00 –

Spotkanie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

(ul. Dziekania 1)

„Historia Żydów warszawskich” – Studenckie Koło Naukowe Judaistów IHUW

Symcha Keller (Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) – śpiew psalmów z komentarzem

ŚRODA, 17 STYCZNIA

godz. 10.00

Modlitwa na cmentarzu żydowskim przy grobie masowym Żydów z getta warszawskiego

(ul. Okopowa 49/51)

godz. 11.00-13.00

Sympozjum w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

„Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57,19)

(ul. Anielewicza 6)

abp Grzegorz Ryś

  1. Michael Schudrich
  2. Anna Bodzińska NDS
  3. Małgorzata Kordowicz

Jan Grosfeld (prowadzenie)

godz. 17.00

LITURGIA SŁOWA POD PRZEW. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ ŚW. JANA CHRZCICIELA

(ul. Świętojańska 8)

CZWARTEK, 18 STYCZNIA

godz. 15.30-18.00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii

„Chrześcijańskie spotkania z judaizmem”

Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl

PIĄTEK, 19 STYCZNIA

godz. 11.00-13.30

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

(ul. Anielewicza 6)

Warsztaty dla nauczycieli religii i historii

„Chrześcijańskie spotkania z judaizmem”

Rejestracja na stronie muzeum: www.polin.pl

SOBOTA, 20 STYCZNIA

godz. 18.00-19.00

Spotkanie na zakończenie szabatu w synagodze im. Nożyków

(ul. Twarda 6)

Hawdala – modlitwa na zakończenie szabatu

Wspólny program artystyczny chóru żydowskiego „Clil” i chrześcijańskiego „Cantus Laudabilis”

NIEDZIELA, 21 STYCZNIA

godz. 10.30 i 12.00

Dzień otwarty w synagodze im. Nożyków

(ul. Twarda 6)

godz. 15.00

Projekcja filmu „Wypełnić pustkę” (Izrael 2012) w reż. R. Burshtein

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W dyskusji po filmie udział wezmą:

  1. Szalom Stambler i Dina Stambler (Chabad Lubawicz)

Agnieszka Magdziak-Miszewska (prowadzenie)

Regulamin(500)