Jak Maryja matka

 
Bieżący rok w Ruchu Focolari jest poświęcony Maryi. To oznacza dla jego członków lepsze Jej poznanie, naśladowanie i pogłębienie kontaktu. Na naszych łamach rozpoczynamy cykl Chiara Lubich o Maryi, w którym będziemy prezentować teksty założycieli Ruchu Focolari.

CA0025Chiara: Jest wiele sposobów oddawania czci Maryi. Ale jest jeden, przewyższający wszystkie inne: to naśladowanie Jej, postępowanie jak druga Maryja na ziemi. Myślę, że ten sposób podoba się Jej najbardziej, ponieważ w pewien sposób daje Jej możliwość powrotu na ziemię. Nie wykluczając wszystkich innych możliwości oddawania czci Maryi, my powinniśmy się skupić właśnie na tym. Naśladować Ją.

Ale jak Ją naśladować? Co w Niej naśladować?

Naśladować Ją w tym, co najistotniejsze. Ona jest Matką, Matką Jezusa i duchowo naszą Matką. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu dał Ją  nam, w osobie św. Jana, jako Matkę. Powinniśmy być drugą Nią w Jej macierzyństwie. Praktycznie, powinniśmy wyrazić to postanowienie w taki sposób: będę podchodził do wszystkich bliźnich, których spotkam, albo dla których pracuję, jakbym był ich matką. Czyniąc tak zauważymy w sobie nawrócenie, całkowitą przemianę. I to nie tylko dlatego, że często będziemy matką nawet wobec własnej matki albo własnego ojca, ale dlatego, że przyjmiemy postawę szczególną, specyficzną. Matka zawsze przygarnia, zawsze pomaga, zawsze ma nadzieję, wszystko zakrywa. Matka przebacza wszystko swojemu dziecku nawet gdyby był zbrodniarzem, terrorystą. Miłość matki jest bowiem bardzo podobna do miłości Chrystusa, o której mówi św. Paweł. Jeżeli będziemy mieli serce matki, albo dokładniej, jeśli postanowimy mieć serce Matki najdoskonalszej, Maryi, zawsze będziemy gotowi kochać innych w każdej sytuacji i utrzymywać obecność Zmartwychwstałego w nas. Zrobimy także wszystko, co z naszej strony jest konieczne, aby utrzymać obecność Jezusa Zmartwychwstałego między nami. Jeżeli będziemy mieli serce tej Matki, będziemy kochali wszystkich, nie tylko członków naszego Kościoła, lecz także innych Kościołów; nie tylko chrześcijan, lecz także muzułmanów, buddystów, hinduistów itd.; także ludzi dobrej woli; także każdego człowieka zamieszkującego tę ziemię, ponieważ macierzyństwo Maryi ogarnia wszystkich (por. LG 79), tak jak wszystkich ogarnęło odkupienie. Chociaż nie zawsze odpowiadamy na Jej miłość, Ona kocha zawsze, kocha wszystkich.

Oto więc nasze postanowienie (…): żyć jak Maryja, jak byśmy byli matkami wszystkich ludzi.

 

Rocca di Papa, 28 maja 1987 r. (polaczenie telefoniczne z członkami Ruchu – Collegamento CH)

Regulamin(500)