Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2018

 
Słowa Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2018. Pomoc dla Kościoła, by przeżyć z radością i w prawdzie ten czas łaski.

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12), to myśl przewodnia Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2018. Papież pisze: „…pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski.”

Zdanie przewodniej myśli zawarte jest w mowie dotyczącej końca czasów, wygłoszonej w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, a całe orędzie Podzielone jest na kilka części: Fałszywi prorocy; Zimne serce; Co robić?; Płomień Paschy. W pierwszej części Papież ukazuje twarze współczesnych fałszywych proroków, zagrożenia zewnętrzne, dalej pokazuje kryzys miłości ludzkich serc. Zadaje pytania: „…w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?”. Papież nie tylko diagnozuje sytuację człowieka we współczesnym świecie, ale wskazuje lekarstwo: „…Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki środek – modlitwę, jałmużnę i post.” Szerzej mówi o jałmużnie: „Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia!”.

Końcowa część Orędzia to zachęta dla całego Kościoła do przeżywania głębszego wymiaru miłości: „Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.

Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130, 4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy­, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.”

Pełny tekst Orędzia

Regulamin(500)