Dzień postu i modlitwy

 
Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zaprosił zgromadzonych wiernych oraz niekatolickich i niechrześcijańskich braci i siostry do podjęcia w dniu 23 lutego modlitwy i postu. Odpowiadamy całym sercem na ten apel.

Papież Franciszek w poprzednią niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański zwrócił się z apelem o podjęcie modlitwy i postu w intencji Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, gdzie ludzkie sposoby rozwiązania problemów nie przynoszą rezultatów. Tak Papież zwrócił się do zgromadzonych:

„… W obliczu tragicznych, przedłużających się sytuacji konfliktowych w różnych częściach świata, zapraszam wszystkich wiernych do specjalnego Dnia Modlitwy i Postu w intencji pokoju, Będzie to 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie w intencji ludności Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych podobnych okazjach, zapraszam niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, który uznają za najbardziej odpowiedni…
Nasz Ojciec Niebieski zawsze słucha swoich dzieci, które wołają do Niego z bólem i udręką, „uzdrawiaj złamane serca i opatrz ich rany” (Psalm 147.3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również usłyszeli to wołanie i każdy w swoim własnym sumieniu, przed Bogiem, zadał sobie pytanie: „Co mogę zrobić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, tak jak to od niego zależy. Zwycięstwa uzyskane przez przemoc są fałszywymi zwycięstwami; podczas gdy praca na rzecz pokoju dobrze robi wszystkim!”

Regulamin(500)