Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

 
HOMILIA NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

Na początku Wielkiego Postu Jezus zaprasza nas do robienia tego, co ciągle w naszym życiu jest najważniejsze: nawracać się i wierzyć w Ewangelię. Zdarza się, że szybko przyzwyczajamy i przywiązujemy się do wszystkiego.

W moim przypadku, na przykład, zauważyłem, że potrafię przywiązać się nawet do kubka, z którego pijam kawę lub herbatę. To samo dotyczy naszego życia religijnego. Przyzwyczajamy się do chodzenia na Mszę, modlitwy rano i wieczorem, niejedzenia mięsa w piątek, poszczenia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek, szanowania różnych kościelnych tradycji. Wszystko to jest bardzo dobre i należy to pielęgnować. Nasze życie religijne nie powinno jednak polegać tylko na tym. Potrzebujemy ciągle się nawracać i wierzyć w Ewangelię. Nawrócić się, znaczy zmienić mentalność. Kiedy Jezus mówi: „Nawracajcie się” zaprasza nas do zmiany naszego sposobu myślenia. Kiedy mówi: „Wierzcie w Ewangelię” zaprasza nas do wiary w Jego słowa, które są nam przekazane przez cztery Ewangelie. I tu jest ważne pytanie skierowane do każdego z nas: czy kiedykolwiek czytaliśmy cztery Ewangelie? Jeśli nie, powinniśmy je czytać, bo jak możemy wierzyć w Ewangelię, jeśli jej nie znamy? To jest istotne dla naszego życia chrześcijańskiego.

Św. Hieronim pisze: „Jeśli nie znam Ewangelii, nie znam Chrystusa”. To mocne słowa. Niestety są jednak prawdą, ponieważ dopiero zapoznając się z tym, co Jezus powiedział, możemy rozumieć jak postępować w życiu, możemy włączyć do naszej religijności odpowiednią moralność. Religijność i moralność muszą iść w parze, bo rozbieżność między religijnością i moralnością czyni naszą wiarę niewiarygodną. Potrzeba, więc zapoznać się z Ewangelią i starać się nią żyć.Wtedy doświadczamy, że słowa Ewangelii się sprawdzają. Wtedy można naprawdę wierzyć w Jezusa, próbować go naśladować oraz o Nim świadczyć. Czas Wielkiego Postu byłby dobrą okazją, aby poznać bliżej i głębiej Ewangelię, czytając ją i starając się wprowadzić w czyn słowa Jezusa zawarte w niej. Pamiętajmy, że Ewangelia jest listem Pana Boga skierowanym do każdego z nas, doręczonym przez listonosza, który ma na imię Kościół. Kiedy otrzymamy jakiś list, otwieramy i czytamy go. Róbmy to samo z Ewangelią.

Pomocą może być Słowo Życia, którym żyjemy w Ruchu Focolari. Chodzi o jedno zdanie z Pisma Świętego, przeważnie z Nowego Testamentu, zaopatrzone odpowiednim komentarzem, proponowane do wcielania w życie na dany miesiąc. Jest tłumaczone na 90 języków. Tym samym Słowem żyją członkowie oraz sympatycy Ruchu Focolari na całym świecie. Poznać Ewangelię i starać się nią żyć będzie dla każdego z nas dobrym przygotowaniem do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych, drogą do wielkiego duchowego wzrostu. Św. Bonawentura powiedział, że do Boga przybliża się bardziej chrześcijanin, który żyje przez czterdzieści dni w sposób zaangażowany, niż chrześcijanin, który żyje połowicznie przez czterdzieści lat. Spieszmy się więc, bo nie wiemy ile czasu mamy do dyspozycji.

                                                            Ks. Roberto

Regulamin(500)