Mariapoli – Letnie rekolekcje – Trzcianka

 
21/07/2018to24/07/2018

MARIAPOLI – REKOLEKCJE

Mariapoli Fiore 21 – 24 lipca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na coroczne letnie rekolekcje Ruchu Focolari. W programie:

wspólne spotkania, modlitwa, liturgia, spacery, warsztaty tematyczne – wszystko

w duchu wspólnoty i braterstwa.

Dzieciom oraz młodzieży w wieku 12 – 18 lat zapewniamy odrębny, atrakcyjny program.

Miejsce: Ośrodek Ruchu Focolari – Mariapoli Fiore: 08 – 470 Trzcianka 82; gmina Wilga

Przyjazd: 20 lipca 2018 r. wieczorem

Recepcja w holu budynku głównego „Hosanna” 20.07 od godz. 17.00

Śniadanie godz. 7.30 – 8.30

Obiad godz. 13.00 -14.00

Kolacja godz. 19.00 – 20.00

Początek programu 21 lipiec – godz. 9.00

Zakończenie: 24 lipiec 2018 r. po obiedzie godz. 13.00

Przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa tylko na całe Mariapoli. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji drogą mailową.

Dzieci i młodzież do lat 18 – z dorosłym opiekunem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwaterowania uczestników według możliwości lokalowych: zakwaterowanie rodzin w tym samym pokoju w zależności od dostępności miejsc, poza pokojami rodzinnymi zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych niekoedukacyjnych.

Pełny koszt spotkania wynosi:

Dorośli i młodzież: 300 zł za osobę z noclegiem; 180 zł bez noclegu

Dzieci w wieku 3 -10 lat: 200 zł za osobę z noclegiem; 120 bez noclegu

Dzieci do lat 3: gratis

(w przypadku, gdy  korzystają z osobnego miejsca noclegowego – 80 zł).

Opłata obejmuje: noclegi, wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje), koszty organizacyjne.

W czasie całego Mariapoli będzie możliwość skorzystania z płatnego barku oraz zakupienia książek i innych materiałów formacyjnych.

Dla uczestników istnieje możliwość skorzystania z wewnętrznego, bezpłatnego parkingu.

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (indywidualnej lub grupowej-rodzinnej), która będzie zamieszczona pod specjalnym linkiem na stronie internetowej

www.focolare.org/polska

Zapisy na powyższej stronie będą aktywne od 22 maja. do 7 lipca (w miarę wolnych miejsc).

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie przez w/w stronę internetową. Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, listem lub inną drogą korespondencyjną.

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, prosimy o przesłanie w terminie 7 dni zaliczki w wysokości 80,00 zł za osobę lub całej kwoty na konto:

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Gałąź Żeńska

98 1240 1431 1111 0010 3135 9389

z dopiskiem: Mariapoli Trzcianka 21lipiec Imię i nazwisko.

Brak wpłaty zaliczki powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

Jeśli sprawy finansowe byłyby przeszkodą w uczestnictwie w Mariapoli oraz w przypadku pytań, bardzo prosimy o kontakt z organizatorami:

mariapoli2018mfiore@gmail.com .

 

Tu się zapisz na Mariapoli (formularz)

Regulamin(500)