Maria Voce w zielonej Attyce

 
Sympozjum na rzecz ochrony środowiska z inicjatywy Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola (w dniach 5 do 8 czerwca) "W stronę bardziej zielonej Attyki. Chronić planetę i ochraniać jej mieszkańców ".

Stworzenie jest „wspólnym darem, a nie prywatną własnością”, a dbanie o nie „zawsze oznacza uznanie praw każdej osoby i każdego narodu”. Jest to jeden z centralnych fragmentów przesłania, poprzez które Papież Franciszek chciał być obecny na Międzynarodowym Sympozjum na temat ochrony środowiska na Wyspach Sarońskich (Grecja), odbywającego się od 5 czerwca do 8, z inicjatywy Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, na czele z Patriarchą Bartłomiejem I.

Spotkanie – które odbyło się trzy lata po opublikowaniu encykliki Laudato Si – oraz w łączności ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska –było zatytułowane W stronę bardziej zielonej Attyki. Chronić planetę i ochraniać jej mieszkańców”. Uczestniczyło w nim około 250 osób, wśród których przywódcy religijni, politycy i eksperci od spraw środowiska oraz klimatu, naukowcy i dziennikarze z różnych kontynentów, zaproszeni do poszukiwania wspólnych odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny. Przemyślenie wspólne u wszystkich – to głęboki kryzys antropologiczny i duchowy.

Wśród gości także prezydent Ruchu Focolari, Maria Voce, która zauważyła: „Dobrze jest widzieć ludzi przybyłych z całego świata, wśród nich wiele autorytetów religijnych z różnych kościołów, bardzo zmotywowanych do szukania wspólnych rozwiązań, aby planeta mogła żyć życiem bardziej pogodnym w taki sposób, by była chroniona i zachowana dla przyszłych pokoleń. „

Kontynuowała: „Podoba mi się, że z wielką uwagą mówi się o wszystkich aspektach ekologii, od tych dotyczących środowiska do tych dotyczących człowieka, zostało także podkreślone, że ekologia dotyczy całej planety i że cała natura to dar, jaki otrzymujemy od Boga i jako taki, powinien być przyjęty z respektem i wdzięcznością, oraz przekazany w najlepszej formie naszym przyszłym braciom.”

Formuła konferencji, – dodała prezydent Ruchu założonego przez Chiarę Lubich, który na całym świecie angażuje się na rzecz ochrony planety – wyraża podejście „ekologiczne” „sesje są ciagłe, przeplatane wycieczkami na sąsiednie wyspy, co stwarza okazję do spotkań, rozmów ze sobą, ułatwia nawiązywanie relacji w atmosferze, trochę naukowej, trochę z relaksem, w międzynarodowej przyjaźni. Wydaje mi się, że z tej konferencji wypływa nadzieja dla przyszłości planety „.

Sympozjum odpowiedzią na troskę Ojca Świętego, który w swoim przesłaniu, przekazanym na sympozjum przez kardynała Petera Turksona, prefekta Kongregacji ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, podkreślił ryzyko, że przyszłe pokolenia są skazane „żyć w zrujnowanym wspólnym domu „lub do opuszczenia ojczyzny z powodu zmian klimatycznych i katastrof spowodowanych rabunkową gospodarką zasobami środowiska.

Powołując się na orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Stworzenie (1 września) napisany wspólnie z Bartłomiejem I, Franciszek przypomniał, że „obowiązek dbania o Stworzenie wzywa wszystkich ludzi dobrej woli i zachęca chrześcijan do rozpoznania korzeni duchowych kryzysu ekologicznego i podjęcia współpracy w wypracowaniu jednoznacznej odpowiedzi „.
Podstawowym celem, jest więc, odpowiada Patriarcha – przemyślenie obecnego systemu ekonomicznego, który „ignoruje potrzeby ludzkie i nieuchronnie prowadzi do niszczenia środowiska naturalnego”, ale przede wszystkim – dodał – prawdziwa zmiana może się narodzić w sercu człowieka: „zniszczenie środowiska naturalnego może zostać odwrócone jedynie poprzez radykalną zmianę naszego spojrzenia na naturę, które wywodzi się z radykalnej zmiany naszej samoświadomości jako istoty ludzkiej”.

                                               Claudia Di Lorenzi

Regulamin(500)