Ambasadorowie Świata Zjednoczonego w Manili

 
Podczas Genfestu w Manili, po raz pierwszy młodzi mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z komisjami krajowymi ważnych organizacji międzynarodowych na Filipinach.

W kwietniu zeszłego roku projekt Świata Zjednoczonego wyłonił 25 młodych przedstawicieli z całego świata, którzy pełnią rolę „ambasadorów dla Świata Zjednoczonego „, a ich głównym zadaniem były starania o uznanie oficjalne Tygodnia dla Świata Zjednoczonego przez ONZ. Podczas Genfestu w Manili otrzymali propozycję spotkania się po raz pierwszy w celu bezpośredniego kontaktu z krajowymi komisjami ważnych organizacji międzynarodowych na Filipinach.

Pierwsze spotkania odbyły się 5 i 6 lipca, młodzi odwiedzili siedzibę FAO i UNESCO w Manili w celu głębszego poznania pracy tych organizacji i rozpoczęcia współpracy przy przyszłych wspólnych projektach we współpracy z Nową Ludzkością, ONG, organizacja pozarządowa, która reprezentuje Ruch Focolare na poziomie ONZ, o ogólnym statusie doradczym od 2005 r., a od 2008 r. partner UNESCO.

Ambasadorowie podkreślili potrzebę ustanowienia tych relacji, aby stawić czoła wielkim globalnym wyzwaniom, takim jak konflikty, migracja i zmiana klimatu, koncentrując się w szczególności na jednym z priorytetów UNESCO: edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa.

Te dni w Manili pozwoliły również na pogłębienie relacji między samymi ambasadorami. Spotkania w agencjach ONZ były więc okazją do wzmocnienia ich roli jako „inżynierów” nowej kultury, zdolnej wyjść poza granice etniczne, religie i grupy społeczne, promując ducha jedności między narodami, zarówno poprzez konkretne lokalne działania, jak i na poziomie organizacji międzynarodowych.

W tym samym czasie młodzi uczestnicy uświadomili sobie konieczność rozwoju kompetencji w tej materii oraz wzmocnienia swojego zespołu, aby ich działania mogły być bardziej skuteczne. Po zakończeniu Genfestu będą kontynuowali swoją pracę ambasadorów, ubogaceni inspiracjami, energią i jednością, których doświadczyli na Genfeście.

                                                                  Michael Grueter

Regulamin(500)