Jak dawać świadectwo?

 
HOMILIA NA XV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Czytania dzisiejsze mówią nam, że Bóg nie tylko nas stworzył i odkupił, lecz również wybrał nas, abyśmy dali świadectwo o Nim.

Dlaczego Bóg nas wybrał?

Pierwsze czytanie z księgi Amosa mówi nam, że Bóg wybiera niektórych nie, dlatego że są oni lepsi od innych. Bóg wybiera niektórych po prostu, dlatego że ma nad nimi swój plan. Amos został wybrany na proroka nie, dlatego że był lepiej przygotowany do pełnienia tego zadania. Bóg wybrał go, mimo że był pasterzem, ponieważ miał Swój plan wobec niego.

Bóg nas wybrał, abyśmy dali świadectwo o Nim.

List św. Pawła do Efezjan i Ewangelia przedstawiają nam dwa sposoby, jak możemy dać świadectwo o Bogu.

Paweł pisze: „Bóg wybrał nas przed założeniem świata…..abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”.

Pierwsze świadectwo, które możemy dawać, to nasze dążenie do świętości. Bóg wybrał nas, abyśmy byli świętymi.

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, jak podkreśla Sobór Watykański II.

Nieraz, jednak, kiedy myślimy o świętości, wyobrażamy sobie życie klasztorne w modlitwie i w pokucie. Wtedy myślimy, że skoro my nie żyjemy w klasztorze, lecz w środku świata, świętość nas nie dotyczy.

Droga do świętości jest jednak dostępna dla wszystkich.

Aby nią iść, wystarczy postawić Boga na pierwszym miejscu i żyć według Jego woli, dzień po dniu tam, gdzie jesteśmy.

Kiedy staramy się żyć według woli Bożej w rodzinie, w pracy, w szkole, w społeczeństwie, nasza jedność z Bogiem rośnie i z nią rozwija się nasza świętość.

Życie według woli Bożej jest drogą do świętości tak dla starszych jak dla młodych, dla księży i dla świeckich, dla bogatych i dla ubogich.

Drugi sposób, aby świadczyć o Bogu, to nasze głoszenie Ewangelii słowem i przykładem.

Ewangelia św. Marka opisuje rozesłanie Apostołów.

Bóg wybrał nas, jako chrześcijan, abyśmy świadczyli o Nim przed ludźmi.

Mamy iść w świat, jak czynili to Apostołowie, aby świadczyć przed ludźmi, że Bóg jest bliski, że Bóg nas kocha i powołał do życia w miłości do wszystkich.

Słyszeliśmy, że Jezus rozesłał uczniów nie w pojedynkę, lecz po dwóch. Jest to wyraźny znak. Aby świadczyć o Bogu, trzeba być zjednoczonymi.

Świadczymy o Bogu przede wszystkim poprzez naszą miłość wzajemną i jedność, ponieważ wtedy Jezus jest i działa między nami jak obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zjednoczeni w moje imię, tam Ja jestem pośród nich”.

Jezus poleca jeszcze Apostołom, aby nie brali ze sobą na drogę, ani chleba, ani pieniędzy, lecz aby ufali w Bożą opatrzność, która będzie działała przez tych ludzi, którzy ich przyjmują.

Jest to inny warunek, aby świadczyć o Bogu: wolność od zabezpieczeń materialnych.

Ludzie łatwiej przyjmują nasze świadectwo o Bogu i Ewangelii, kiedy widzą, że nie działamy asekuracyjnie, lecz liczymy na Bożą opatrzność, że nie budujemy na papierach wartościowych, lecz na Bożej wartości.

                                                                                              Ks. Roberto

Regulamin(500)