„Ruch Focolari: kręgosłupem dla Fontem”

 
Jego Królewska Mość Fon z Fontem skierował list do Prezydent Ruchu Focolari, z serdeczną prośbę o modlitwę za lud Bangwa z anglojęzycznej części Kamerunu, gdzie trwa poważny kryzys społeczno - polityczny.

W liście skierowanym „do prezydent Marii Voce” Asabaton Fontem Njifua przedstawiciel najwyższej władzy terytorium, gdzie znajduje się miasteczko Focolari (zachód Kamerun), pisze: „Nie mam do powiedzenia nic szczególnego – czytamy w liście wysłanym 28 sierpnia z Palais d’Azi. – poza tym, żeby wyrazić moją głęboką i szczerą wdzięczność członkom całego Ruchu Focolari, a szczególnie tym, którzy pracują w Fontem ”
„Zapewne wie Pani – pisze zwracając się do Mari Voce – o kryzysie społeczno-politycznym, który dotknął nasz kraj, szczególnie w regionach anglojęzycznych. Fontem jest jedną z miejscowości, w których wpływ kryzysu był i jest bardzo silny ».

… Fon gorzkimi słowami opisuje obecną sytuację: „Jako istoty ludzkie, staraliśmy się na różne sposoby, aby przywrócić kiedyś istniejący pokój i takie życie ludzi, o jakim mówiła Mama Chiara – Mafua Ndem – „królowa przysłana przez Boga”, jak ją nazwał w 2000 lud Bangwa – ale większość, jeśli nie wszystkie nasze wysiłki okazały się bezużyteczne. Wielu moich ludzi, a nawet członków Ruchu, stało się ofiarami kryzysu. To sprawia, że ​​myślę, że ci ludzie, którzy przynieśli Fontem życie, nadzieję, miłość, jedność i światło Boga, są teraz poddani nieludzkiemu traktowaniu. Moje serce krzyczy, gdy myślę, że wysiłki rozwojowe i infrastruktura wzniesiona przez Ruch Focolari zostały zniszczone i nie możemy wiele zrobić, aby je ratować. Te i wiele innych rzeczy, sprawia, że pragnę wyrazić wdzięczność dla wszystkich członków Ruchu mieszkających w Fontem, którzy przetrwali próbę czasu i pozostali wierni sprawie jedności, pokoju i miłości. ”
„W dobie obecnego kryzysu – wyjaśnia władca – tysiące ludzi, którzy uciekli z domów, znalazło schronienie w Centrum Mariapoli w Fontem. Moja wdzięczność jest tym większa, że ​​fokolarini postanowili zostać z moim ludem, mimo że wielu ludzi uciekło z kraju. Na każdego z nich nagroda czeka w Raju. W tym wszystkim nauczyłem się wspaniałej lekcji – Fon pisze wielkimi literami – ŻYCIA JAKO RODZINA JAKO RODZINA. To naprawdę lojalna rodzina. Oni nas nie opuścili i modlę się, aby nas nie porzucili. Ruch Focolari jest jak kręgosłup dla Fontem, bez którego jesteśmy niczym ».
Po słowach modlitwy za swój lud i powrót pokoju do Kamerunu, Fon kończy list słowami: „Naszym największym pragnieniem jest żyć słowami Mamy Chiary „Aby wszyscy byli jedno „. Pamiętajcie o nas w modlitwie, ponieważ jest to jedyna rzecz, której teraz potrzebujemy. Człowiek zawiódł, ale Bóg nie może zawieść ».

Regulamin(500)