Kolejne spotkanie Papieża z młodzieżą

 
Na konferencji prasowej w Watykanie ogłoszono kolejne spotkanie Papieża Franciszka z młodzieżą.

Na konferencji prasowej w Watykanie, 18 września została przedstawiona Konstytucja Apostolska „Episkopalis Communio”. Dokument, w którym Papież Franciszek, nakreśla rolę i funkcję Synodu, jako wyrazu komunii biskupów. Podkreśla, że biskup naucza, ale winien też słuchać wiernych: „W ten sposób biskup jest zarówno nauczycielem, jak i uczniem. Jest nauczycielem, gdy obdarzony specjalnym towarzyszeniem Ducha Świętego, przekazuje wiernym Słowo prawdy w imieniu Chrystusa, głowy i pasterza. Ale jest także uczniem, gdy wiedząc, że Duch jest dany każdemu ochrzczonemu, słucha głosu Chrystusa, który przemawia przez cały Lud Boży, czyniąc go „nieomylnym w wierze”.

Także na tej konferencji prasowej, zostało ogłoszone kolejne spotkanie Papieża z młodzieżą na początku październikowego synodu. „Papież pragnie teraz ponownie spotkać się z młodzieżą razem ze wszystkimi Ojcami Synodalnymi – powiedział kardynał Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu Biskupów – aby wysłuchać i przyjąć ich propozycje, które będą wykorzystane w ostatecznym dokumencie synodalnym”. Spotkanie odbędzie się 6 października o godz. 17.00 w Sali Pawła VI.

Regulamin(500)