Duch Święty duszą Kościoła

 
W dniach 6-9 listopada w Sigtuna (Szwecja) odbędzie się 37 ekumeniczne spotkanie biskupów, przyjaciół Ruchu Focolari...

40 biskupów różnych Kościołów chrześcijańskich, przyjaciół Ruchu Focolari, spotka się w dniach 6-9 listopada w Szwecji, wybranej ze względu na jej znaczenie dla dialogu ekumenicznego.

Mijają dwa lata od spotkania w Lund, które stało się nowym impulsem dla dialogu ekumenicznego. We wspólnej deklaracji podpisanej przez Papieża Franciszka i biskupa Munib Younana, ówczesnego przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej, czytamy między innymi: „Zobowiązujemy się świadczyć razem o miłosiernej łasce Boga, objawionej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. (…) Zobowiązujemy się do dalszego wzrostu komunii zakorzenionej w chrzcie; jednocześnie podejmiemy starania by usunąć pozostałe przeszkody, które uniemożliwiają nam osiągnięcie pełnej jedności zgodnej z wolą Chrystusa, Który pragnie „aby byli jedno, aby świat uwierzył” (por J 17.22).
Po spotkaniach w Jerozolimie, Konstantynopolu, Londynie, Augsburgu, Katowicach i innych znaczących dla drogi ekumenicznej miastach, uczestnicy 12 kościołów chrześcijańskich z 18 krajów spotkają się by podjąć refleksję na temat działania Ducha Świętego w Kościele i świecie. Maria Voce, Prezydent Ruchu Focolari, przedstawi temat: „Duch Święty duszą Kościoła, w doświadczeniu i myśli Chiary Lubich”.

Szeroki zakres tematyki spotkania: od dzisiejszych wyzwań ekumenicznych w różnych regionach świata, po znaczenie pojednania we współczesnej kulturze, odnowę Kościoła, synodalność. Będzie również wspomniana rocznica Reformacji i jej znaczenie dla współczesnych Kościołów.

                                               Stefania Tanesini

Regulamin(500)