test_marius=
Jedność

Jedność

Wszyscy cieszą się jej obecnością,
wszyscy cierpią z powodu jej braku.
Jest pokojem, radością, miłością, zapałem, atmosferą heroizmu
i najwyższej wspaniałomyślności.
To Jezus pomiędzy nami!
Żyć, aby mieć Go zawsze z nami,
aby nieść go światu, który nie poznał Jego pokoju,
aby mieć w sobie Jego Światło!

Chcemy je dać wszystkim duszom, które napotkają nasze,
nie możemy zatrzymać go tylko dla siebie, gdyż wielu,
wielu […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Ewangelia

Ewangelia

Słowa Ewangelii
są jedyne, porywające, wyraziste,
można je wprowadzać w życie,
są uniwersalne,
niczym światło dla każdego człowieka.

Kiedy się nimi żyje,
zmienia się relacja z Bogiem,
z bliźnimi, z nieprzyjaciółmi.

Nadają właściwe miejsce
wszystkim wartościom,
na pierwszym miejscu w sercu człowieka
stawiają Boga.

Obietnice Ewangelii są niezwykłe:
kto ma, temu będzie dodane stokroć tyle w tym życiu
i życie wieczne (por. Mt 19,29).
Alfabet włoski składa się tylko z […]

[Czytaj wszystko ]