1.9.2019 – 4.10.2019: Het “Tijdperk van de Schepping”

 
Met de werelddag van gebed voor de zorg van de schepping op 1 september begint er een maand rijk aan initiatieven voor de zorg voor het milieu en niet enkel dit.

Met de werelddag van gebed voor de zorg van de schepping op 1 september begint er een maand rijk aan initiatieven voor de zorg voor het milieu en niet enkel dit. Interview met Cecilia Dall’Oglio van het Global Catholic Climate Movement, waar de Focolarebeweging reeds een tiental jaren deel van uitmaakt.

Wat hebben het vraagstuk over het milieu en de oecumene gemeen? Veel, zelfs heel veel als men beschouwt dat het in 1989 was dat de Patriarch van de Orthodoxe Kerk te Constantinopel, Dimitrios een beslissende impuls gaf aan verschillende christelijke Kerken om samen 1 september uit te roepen tot Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping.

Deze herdenking heeft plaats in een jaar boordevol globale acties voor het klimaat, dit ook dankzij de indrukwekkende versnelling van miljoenen jongeren die met Greta Thunberg zich in beweging hebben gezet, gewetens hebben wakker gemaakt en aan parlementen hebben aangeklopt.

“Niet enkel de individuen maar ook onze gemeenschappen moeten zichzelf de vraag stellen over de duurzaamheid van hun activiteiten”, benadrukt Luca Fiorani, fysicus en internationale coördinator van EcoOne, een culturele beweging die zich wat het milieu betreft inspireert op de spiritualiteit van de Focolarebeweging. “Om te starten met het veranderen van de mentaliteit en een ecologische levensstijl te verwerven dient men zich eerst te informeren. Ik heb kortelings een boekje gepubliceerd van een kleine 80 pagina’s: “De (zotte) droom van Franciscus. Een kleine wetenschappelijke handleiding voor een integrale ecologie”. Ik neem de lezer bij de hand en leid hem door de sleutelconcepten van de Encycliek Laudato Si’, de recente resultaten van de internationale onderhandelingen over de klimaatveranderingen en de meer actuele wetenschappelijke vaststellingen over de gezondheid van onze planeet”. Luca Fiorani legt ons uit dat EcoOne reeds een tiental jaren samenwerkt met de Global Catholic Climate Movement. Cecilia Dall’Oglio is verantwoordelijk voor de programma’s van de organisatie en we hebben haar enkele vragen gesteld.

  • Hoe kan het geloof een pluspunt zijn voor de milieubeweging?

Het geloof is fundamenteel om in het gebied van het milieu bij te dragen aan de aanpak van de integrale ecologie. De ecologische bekering en het aannemen van nieuwe levensstijlen zijn voorgesteld om te leven in de volle vreugde, deze “gelukkige soberheid” waarover ook in het werkinstrument  van de speciale synode van Amazone wordt gesproken, de volheid van het leven, de echte vrijheid. Alle christenen zijn geroepen om bewakers te zijn van de Schepping van God want “de roeping leven van bewakers van het werk van God is een essentieel deel in een deugdzaam bestaan, het vormt niet iets optioneels.” (LS 217). In 2015 is de Katholieke Wereldbeweging voor het klimaat ontstaan om in heel de wereld de katholieke gemeenschappen te ondersteunen in de dringende oproep van Paus Franciscus voor een ecologische bekering op het spirituele niveau die leidt tot het hernieuwen van de levensstijlen en naar een gebundelde deelname van de katholieken aan de mobiilisatie voor de klimaatrechtvaardigheid.

  • Wat is het “Tijdperk van de Schepping” en wat kan ieder van ons doen om zich aan te sluiten?

Het Tijdperk van de Schepping is een “gunstige tijd” […], gedurende die tijd bidden en handelen we voor de zorg van ons gemeenschappelijk huis. Jaarlijks is er op 1 september de Werelddag van het Gebed voor de zorg voor de schepping, en op 4 oktober het feest van Sint Franciscus, dat gevierd wordt in de hele wereld. Het thema van dit jaar: “Het netwerk van het leven: biodiversiteit als een geschenk van God” is sterk verbonden met de Bisschoppensynode voor de regio Panamazonië die in de maand oktober zal plaats vinden.