test_marius=
De goddelijke liefde doen branden

De goddelijke liefde doen branden

‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou graag willen dat het al brandde‘ (Lucas 12,49) heeft Jezus gezegd.
Het is een zin die in de geestelijke literatuur op verschillende manieren wordt uitgelegd, maar diie we ook als volgt kunnen opvatten: het is de zending van Jezus om vuur op aarde […]

[Lees verder]