Internationaal congres voor adherenten van de Focolarebeweging

 

2023 03 Uitnodiging adherentencongres NL

Al vele jaren gaat er in Rome, meer bepaald in Castel Gandolfo, een congres door voor de vrienden en adherenten van de Focolarebeweging. Tijdens deze bijeenkomst wordt telkens een onderwerp van de spiritualiteit van de Beweging onder de loep genomen.

Dit jaar heeft het congres plaats van donderdag 23 maart tot en met zondag 26 maart 2023 .

Het thema: het gebed en de relatie met God, het leven in de lokale gemeenschap, hoe de ontmoeting aangaan met de gekruisigde en verlaten Jezus.

Dit jaarthema wordt uitgewerkt in een afwisseling van presentaties, getuigenissen, muzikale bezinning en groeps– en/of persoonlijke gesprekken. Nieuw is dit jaar dat we tijdens het congres enkele momenten verbonden zullen zijn met parallelle congressen in verschillende werelddelen, wat een planetaire dimensie geeft aan dit gebeuren.

In het hier bijgevoegde inschrijvingsformulier vind je de nodige details.

2023-03 inschrijving congres vrienden v Focolare def

Info: Mon Van Schoor : edmond.van.schoor@telenet.be tel: 0476 90 98 23, Fred Van de Velde: vandevelde.fred@gmail.com tel: 0474 65 77 01, Christiane Stein: chstein1111@gmail.com tel: 00352 621 43 26 33.

Uiterste inschrijfdatum: 15 februari 2023.