Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar!

 

Het is Kerstmis,

Als ik rondom mij kijk, naar de steden en naar de media in het algemeen, dan vraag ik me af: “Maar wat is Kerstmis?” Ik hoor een geraas, want Kerstmis is maaltijden, geschenken, versieringen, lichtjes, markten…Het lijkt me dat deze drukte de schreeuw van pijn en lijden in zovele delen van de mensheid wil toedekken – zonder daar evenwel in te slagen – , een mensheid die vraagt naar solidariteit, respect, verwelkoming, vrede, rechtvaardigheid. Eigenlijk vraagt die mensheid naar liefde. Liefde die de mens niet weet te geven; maar God wél, God kan liefde geven en geeft die ook vanuit God.

Dit Kind dat we deze Kerstmis in de kribbe zien, zoals steeds met Kerstmis, spreekt ons juist over die liefde van God, een God die zo sterk de mens bemint dat Hij wordt zoals hij, zich klein en weerloos maakt en alle lijden trotseert. Hij trotseert niet alleen het lijden, maar beleeft het op eigen huid; al het lijden van de mensheid tot aan de dood.

Een God die op deze wijze, door tussen mensen te leven, zijn “ja” aan de mensheid herhaalt om haar nogmaals met Hem te verbinden.

Deze “ja” van God aan de mens wordt in dit Kind te Bethlehem weergegeven, dit Kind dat de mensen niet eens meer willen horen vernoemen.

Ik ben in een land geweest waar men, om dit hele apparaat rond Kerstmis in stand te houden – zonder naar God te verwijzen -, het “Winterfeest” heeft uitgevonden.

En toch. Deze God houdt van de mens, Hij blijft van de mens houden en Hij herhaalt dit telkens weer.

Dit Kind toont ons niet alleen de liefde van God maar het maakt ons er ook deelgenoot aan. Het geeft ons liefde, het doet ons de liefde leven, het leert ons hoe dit te doen, en nodigt ons uit om hetzelfde te doen. Dit wil zeggen om naar anderen toe van zijn liefde getuigen te zijn, die liefde van God aan anderen te geven. Een liefde die is zoals de zijne: die geen voorkeuren heeft, die zich tot iedereen richt, een liefde die geen muren opricht, geen vooroordelen heeft, en geen onderscheid maakt tussen mensen. Het is een liefde die in staat is om hart, handen en armen te openen. Een liefde die huis en geldbeugel ter beschikking stelt.

Als deze liefde leeft onder mensen, dan is het God zelf die onder hen leeft. Hij is de enige die aan iedereen een thuis kan bieden, die allen opneemt in zijn familie, die alle mensen tot broers en zussen maakt. Hij maakt het feest.

En zo is het Kerstmis. Als wij zo leven is dit het echte Kerstfeest voor ons.

Dat is het kerstfeest dat ik zou wensen, en dat ik jullie allen toewens.

Zalig Kerstfeest!

Maria Voce