Emergència Síria

 
Recollida de fons destinats als refugits i a les persones que romanen al seu país, Síria.

Es pot col·laborar a través de la Fundació Igino Giordani. Els fons recollits seran destinats a necessitats primàries (menjar, allotjament, despeses sanitàries) sigui per a les famílies dels refugiats com per a les famílies que queden a Síria. Al Líban, a més a més s’està treballant en la inserció dels nens pròfugs a les escoles libaneses.

Qui desitgi expressar a la població siriana la seva proximitat a través d’una contribució econòmica, pot utilitzar el següent compte corrent de la Fundació:

La Caixa – 2100 5615 79 0200056937

Concepte: Ajuda a Síria

C/ Poniente, 28 (Las Matas) – 28290 Las Rozas (Madrid)

Email: info@fundaciongiordani.org

Normas(500)