Dones i Església

 
Maria Voce, la Presidenta del Moviment dels Focolars respon d’una manera original i audaç a una sèrie de qüestions sobre la dona en l'Església.

Al desembre apareixerà publicada a Ciudad Nueva i Ciutat Nova. Avancem una llarga entrevista – concedida originalment a la revista italiana Città Nova – en què Maria Voce augura papers més decisius per a les dones. Per llegir l’entrevista sencera

Durant la mateixa , Maria Voce constata la gravetat d’un prejudici : « La dona és escassament considerada en la seva contribució de pensament » . Dedueix que el tracte i l’estil del papa Francesc són els resultats de « contactes profunds i autèntics amb les dones» i espera que « es confiï en aquests , avui , per treure el millor de les dones en l’Església» . « La dona ha de ser reconeguda primer com a dona , no com a prevere o bisbe , perquè no és això el que ens interessa » . « Una emancipació que prengui espais als homes? Seria un desastre per a les dones » . Les dones preveres ? «Això significaria un paper de servei » . I quotes color rosa ? « No m’entusiasma gens » .

El cardenalat seria un títol honorífic , res més, mentre que per a Maria Voce es requereix “entrar en els òrgans de consulta, de pensament o de decisió” . I arriba a imaginar ” no un G8 però alguna cosa semblant a un G8 , on estiguin representats homes i dones , perquè cada un té les seves pròpies peculiaritats , i aquesta peculiaritat serveix a l’Església” . En realitat “cal que tota l’estructura eclesial estigui disposada a acceptar l’autoritat de persones de sexe femení també allà on es prenen les decisions més importants de l’Església” .

Per llegir l’entrevista sencera

Normas(500)