Gener 2023

 
«Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia» (Is 1,17).

La paraula de vida del mes de gener està treta del primer capítol del profeta Isaïes. Aquesta frase ha estat escollida com a lema de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que se celebra en tot l’hemisferi nord del 18 al 25 de gener. Els textos han estat preparats per un grup de cristians de Minnesota, als Estats Units[1]. El tema de la justícia social és un tema candent. Les desigualtats, la violència i els prejudicis creixen en una societat que li costa fomentar una cultura de pau i d’unitat.

I els temps d’Isaïes no eren gaire diferents dels nostres. Les guerres, les rebel·lions, la recerca de la riquesa i del poder, la idolatria, la marginació dels pobres, havien fet abandonar el camí just al poble d’Israel. Amb paraules molt dures, el profeta esperona la seva gent a convertir-se, tot indicant-li el camí per tornar a l’esperit originari de l’aliança feta per Déu amb Abraham.

«Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia».

Què vol dir aprendre a fer el bé? Comporta posar-se en la disposició d’aprendre. Demana un esforç per part nostra. En el nostre dia a dia, sempre podem tenir alguna cosa més a entendre, a millorar, i podem tornar a començar si ens hem equivocat.

Què vol dir buscar la justícia? La justícia és com un tresor que cal cercar i desitjar. És la finalitat del nostre actuar. Practicar la justícia ens ajuda a aprendre a fer el bé. És saber copsar la voluntat de Déu, que és el nostre bé.

Isaïes ofereix exemples concrets. Les persones que Déu prefereix més, perquè són les més indefenses, són els oprimits, els orfes i les vídues. Déu convida el seu poble a tenir cura concretament dels altres, sobretot de qui no pot fer valer els propis drets. Les pràctiques religioses, els ritus, els sacrificis, les pregàries, no li agraden si no es corresponen amb la recerca i la pràctica del bé i de la justícia.

«Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia»

Aquesta Paraula de Vida ens empeny a ajudar els altres, a tenir una mirada atenta i a socórrer  concretament qui es troba en necessitat. El nostre camí de conversió demana obrir el cor, la ment i els braços, especialment envers els qui pateixen.

“El desig i la recerca de la justícia estan inscrits des de sempre en la consciència de l’ésser humà. Déu mateix els hi ha posats. Però malgrat les conquestes i els avenços aconseguits al llarg de la història, com n’està encara de llunyana la plena realització del projecte de Déu! Les guerres que encara avui es combaten, el terrorisme i els conflictes ètnics, són signe de desigualtats socials i econòmiques, d’injustícies, d’odis. […] Sense amor, sense respecte a la persona, sense atendre les seves necessitats reals, les relacions personals, tot i ser correctes, poden esdevenir burocràtiques, incapaces de donar respostes definitives a les exigències humanes. Sense amor, no hi haurà mai justícia veritable, no es compartiran prou els béns entre rics i pobres, no s’atendrà suficientment la situació concreta en què cadascú es troba”[2].

«Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia»

Viure per un món més unit vol dir fer-se càrrec de les ferides de la humanitat a través de petits gestos que contribueixen a bastir la família humana.

Com li va passar un bon dia a en Juan d’Argentina, quan es troba per casualitat amb el director de l’Institut on havia donat classes, el qual l’havia acomiadat de la feina amb un pretext. Quan el director el reconeix intenta evitar-lo, però en Juan li va a l’encontre. S’interessa per ell i el seu exdirector li explica les dificultats que està passant darrerament, que viu en una altra ciutat i que està buscant feina. En Juan s’ofereix a ajudar-lo i l’endemà difon entre coneguts la notícia que està buscant feina per a una altra persona. La resposta no triga a arribar. Quan el director rep la noticia de l’oferta d’una nova feina, no s’ho pot creure. L’accepta, molt agraït i commogut pel fet que justament qui havia acomiadat era qui s’havia interessat concretament per ell.

I en Juan rep el “cent per u”, perquè precisament en aquell moment li ofereixen dues feines que sempre havia desitjat fer des que va començar la universitat. També ell n’està sorprès i se sent commogut per l’amor tan concret de Déu[3].

Patrizia Mazzola i l’equip de la Paraula de vida.


[1] A Minneapolis (Minnesota), va morir el 25 de maig 2020 el ciutadà afroamericà George Floyd a causa d’una acció abusiva de la policia. Arran d’aquest homicidi es va generar un ampli moviment social per l’eliminació de tota discriminació racial.

[2] Chiara Lubich, Paraula de vida novembre 2006, a la revista Ciutat Nova 2006/11-12.

[3] Cf. Il Vangelo del giorno a “Città Nuova”, any VIII, n. 1, gener-febrer 2022.

Normas(500)