Loppiano: Międzynarodowe Spotkanie Młodych dla Zjednoczonego Świata.

 
Muzyka, debaty, refleksje i warsztaty otwierające nowe drogi dążenia do pokoju.

Podróż do poznania i wyboru działań, które zmienią bieg historii.[…] Miting poprzedza Tydzień dla Zjednoczonego Świata (1-10 maja). Dwa dni spotkań, refleksji, nauki, projektowania nowego świata, w którym pokój będzie prawem powszechnym;

800 młodych z całego świata.
Warsztaty na temat przyjęcia, integracji, zaangażowania społecznego, pokoju w sztuce.
Forum na temat: Pokój a tradycje religijne; Ekonomia i polityka; Wychowanie dla pokoju; Pokój a natura.

 

Współorganizatorzy: Instytut Uniwesytecki Sophia, Non Dalla Guerra, Nuovi Orizzonti, Rondine, A.M.U., Italia che cambia, EdC, Living Peace, Eco One, DanceLab, Centro La Pira (Firenze), Giovani Musulmani, Gruppo Assisi, Barbiana.

 

Info i rezerwacje: www.primomaggioloppiano.itFB primomaggioloppiano

Regulamin(500)