Focolari w pielgrzymce do Maryi

 
W dniach 21-22 października wspólnota Focolari przybyła do Częstochowy na swoje doroczne spotkanie. Uczestnicy to przedstawiciele wspólnot lokalnych z całej Polski.

Aggiornamento 3W dniach 21-22 października w Auli Seminarium Duchownego w Częstochowie odbyło się doroczne spotkanie członków Ruchu Focolari. Wspólnoty z całej Polski reprezentowało ponad 260 osób – młodzież i dorośli.

Cel spotkania to podzielenie się wydarzeniami, owocami życia, ale także wspólna praca nad planowaniem kolejnego roku. Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania tematu roku, przedstawionego przez prezydent Ruchu Focolari Marię Voce. W nagranym przesłaniu zaprosiła członków Ruchu, by w tym roku pogłębić naszą więź z Maryją. Przywołała niektóre teksty o Maryi założycielki, Chiary Lubich. Przypomniała o naszym zadaniu – o tym by naśladować Maryję w swoim życiu i swoją miłością, na wzór Jej miłości, zanosić światu Jezusa.

Niezwykle bogaty rok dla młodzieży, która uczestniczyła i organizowała wiele spotkań: Kampus w Mariapoli Fiore, Hombre Mundo w Mariapoli Fiore i w Krakowie. Wyprawa młodych do przyjaciół na wschodzie. Wszystko to po to, aby budować fragmenty świata zjednoczonego, gdzie mimo barier językowych tworzy się prawdziwą rodzinę. Gdzie podarowanie się dla innych przynosi radość i energię, którą młodzi zanoszą coraz dalej. Młodzież już planuje swój udział w Genfeście w Manilii. To niezwykłe wyzwanie, ale razem wszystko jest możliwe.

Rodziny, które w swoim otwarciu na potrzeby małżonków w świecie organizowały warsztaty i spotkania, aby swoim doświadczeniem, z pomocą ekspertów służyć innym. Widzą trud, jaki podejmują młodzi, by budować prawdziwą rodzinę i starają się być im wsparciem i drogowskazem w przeżywaniu z Bogiem życia rodzinnego.

Mieszkańcy miasteczka Focolari – Mariapoli Fiore dzielili się tym co nowego, co się zmienia a co wymaga zmian. Wielką radością dla wszystkich był zaprezentowany film z oficjalnego otwarcia punktu przedszkolnego z udziałem władz lokalnych.

Nie zabrakło też relacji z wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, jakim było spotkanie naukowców z Włoch, zajmujących się badaniem charyzmatu jedności z naukowcami z Polski w Mariapoli Fiore. Spotkanie niezwykle owocne, które zdaje się otwierać nową drogę do zgłębiania charyzmatu, jaki otrzymała od Boga Chiara Lubich.

Wiadomości w rodzinie to radości, ale też cierpienie. Nie zabrakło, więc czasu, by przypomnieć osobę księdza Marcina, który niedawno odszedł do Domu Ojca, pozostawiając po sobie wiele światła w sercach wielu. Jego gotowość do przyjmowania cierpienia to dla nas wzór jak żyć dla Pana Boga w chorobie i godzinie śmierci. To tylko niektóre z relacji przedstawionych zebranym w Częstochowie.

Wśród najbliższych, czekających wydarzeń Spotkanie Ekumeniczne Biskupów Przyjaciół Ruchu Focolari w Katowicach, do którego przygotowujemy się z wielką radością. W perspektywie spotkania formacyjne różnych gałęzi w Rzymie, w Polsce oraz plany na letnie rekolekcje Mariapoli.

Na koniec spotkania piękna inicjatywa inspirowana wydarzeniem Różaniec do granic, w którym wielu z nas uczestniczyło. Propozycja Róż Różańcowych, które będą się modliły w intencji naszego miasteczka Mariapoli Fiore, o jego rozwój zgodny z zamysłem Pana Boga. Powstały już dwie Róże, kolejne się tworzą.

Radość bycia razem, a przy pożegnaniach zapewnienia, że żyjemy jedni dla drugich tam gdzie jesteśmy. Wszystko to zawierzone Maryi podczas Apelu na Jasnej Górze u stóp naszej Matki. Z zaufaniem, że to Ona będzie nam drogowskazem i wsparciem w naszym podążaniu drogą do świata zjednoczonego.

Regulamin(500)