Egzamin z trzeźwości

 
W trwającym Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu został ogłoszony Narodowy Program Trzeźwości, który ma być drogowskazem dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniami.

„W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w trosce o trzeźwość, która jest fundamentem wolności osobistej i narodowej, jako dar i zadanie Narodowego Kongresu Trzeźwości, wszystkim Rodakom w kraju i za granicą ogłaszam Narodowy Program Trzeźwości”. To słowa bp Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, który 13 lutego ogłosił rozpoczęcie Narodowego Programu Trzeźwości, przewidzianego do realizacji na najbliższe lata. Ważnym wydarzeniem przygotowującym program był Narodowy Kongres Trzeźwości, który odbył się 21-23 września 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Narodowy Program Trzeźwości to 96 stronicowy dokument, który prezentuje założenia, harmonogram, sposoby działania i realizacji programu trzeźwości. We wstępie, który nawiązuje do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przywołuje się walkę Polaków o wolność na przestrzeni dziejów, która teraz powinna przyjąć formę wychowania do trzeźwości, walki ze zniewoleniami, wśród których, najbardziej zagrażającym jest pijaństwo. W dokumencie czytamy: „Egzamin z wolności zdawały kolejne pokolenia naszych rodaków: w roku 1920, w 1939, przez cały okres drugiej wojny światowej, w dniach powstania warszawskiego, w latach walki żołnierzy niezłomnych, w kolejnych próbach obalenia komunistycznego reżimu, aż do odrodzenia wolnej Polski w 1989 roku… W roku jubileuszu niepodległości powinniśmy na nowo zrozumieć, że wolność wymaga naszej codziennej troski i pracy, także troski o trzeźwość. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, poprzez ten Program mówimy wszystkim Polakom: Nie ma wolności bez trzeźwości! Co więcej: nie ma przyszłości człowieka i Narodu bez trzeźwości! Niech ten Program będzie mobilizacją dla wszystkich osób, środowisk i instytucji, które mogą i powinny troszczyć się o trzeźwość. Niech stanie się źródłem inspiracji do konkretnych działań. Walka o duchową wolność Polaków toczy się każdego dnia. Nie możemy się od niej uchylać, nie możemy jej zaniechać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko »prawda czyni wolnymi« ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody.„

Program z jest wyzwaniem dla nas wszystkich, którzy mamy obok siebie ludzi zniewolonych, czekających na pomocną dłoń. Nasza wolność, jako narodu ma swoje istnienie w wolności każdego z nas, wolności do wybierania dobra.

Pełny tekst programu.

Regulamin(500)