Wprowadzajcie słowo w czyn

 
HOMILIA NA XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

„Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie” mówi Psalm. Dzisiejsza liturgia słowa pomaga nam rozumieć, co znaczy być człowiekiem prawym.

W pierwszym czytaniu Mojżesz mówi swojemu ludowi jak postępować wobec Bożych praw i nakazów: „Nic nie dodacie i nic nie odejmiecie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością”.

Apostoł Jakub, podkreśla to mówiąc: „Wprowadzajcie Słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”.

Te słowa są jakby echem przypowieści Jezusa o człowieku, który buduje dom na piasku, bo słucha Słowa Bożego, ale nim nie żyje. Jeśli chcemy, aby dom naszego życia chrześcijańskiego wytrwał mimo różnych życiowych burz, nie wystarczy słuchać Słowa Bożego, musimy starać się konkretnie je realizować.

Być człowiekiem prawym znaczy, więc być człowiekiem jednoznacznym i konsekwentnym.

Apostoł wyjaśnia jeszcze, co to znaczy być człowiekiem religijnym: „Religijność czysta i bez skazy wyraża się w konkretnej pomocy sierotom i wdowom”, to znaczy osobom potrzebującym. W tamtych czasach właśnie sieroty i wdowy były najbardziej potrzebującymi.

Dzisiaj zakres osób potrzebujących znacznie się rozszerzył.

Jeśli chcemy pomóc, odkrywamy mnóstwo osób bliskich i dalekich, które potrzebują pomocy materialnej lub duchowej.

Ważne jest konkretnie działać.

Warto, na przykład spojrzeć w naszych szafach, czy tam nie wiszą niewykorzystane ubrania, w naszych spiżarkach, czy nie ma czegoś, czym możemy się dzielić z innymi. Zobaczyć czy nie możemy podarować komuś nasz czas, naszą służbę, naszą zdolność słuchania, pocieszania.

Apostoł mówi jeszcze o tym, by zachowali siebie samych nieskalanych od wpływów świata.

Te wpływy docierają do nas przez przedstawicieli życia publicznego. Dzisiaj są tacy, podający się za katolików, którzy postępują jakby czasy się zmieniły również dla religii i Boże Przykazania jak: nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam i nie cudzołóż nie były już aktualne.

Te wpływy docierają do nas przez TV, Internet, reklamy, filmy, które lansują różne mody. Jest moda na związki partnerskie, jest moda na antykoncepcję, na horoskopy. Prawie w każdym filmie pokazana jest przemoc różnego rodzaju, jakby to było czymś normalnym.

Nie, to nie jest normalne, to jest światem nienormalnym.

Normalny świat to świat, w którym ludzie żyją według Bożych praw i nakazów, pomagają potrzebującym i sobie nawzajem.

Boże przykazania, bowiem są niezmienne i zawsze będą aktualne.

Bądźmy w tym jednoznaczni, konsekwentni i zdecydowani, bo dopiero wtedy możemy pomagać wielu, szczególnie młodym, zagubionym w środku współczesnego zamętu ideowego, znaleźć drogę do Boga i do szczęścia.

Kochani młodzi, na początku nowego roku szkolnego chcemy wam powiedzieć, że w dawaniu świadectwo o Bogu w szkole nie jesteście sami. My chcemy wam towarzyszyć owszem modlitwą, ale przede wszystkim starając się być zaczynem miłości i jedności, wy w szkole a my w pracy, oraz wspólnie w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach i w naszych środowiskach.

Bóg to nam wynagrodzi i daje nam odczuć, że jest nam bliski, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, że On nas otacza, że w Nim mieszkamy.

Wtedy słowa dzisiejszego psalmu: „Prawy zamieszka w domu Twoim Panie”, będą mogły się odnosić do każdej i do każdego z nas.

                                                                   Ks. Roberto

Regulamin(500)