Most między Zachodem a Wschodem

 
Przedstawiamy relację z Wiednia, stolicy Austrii, gdzie 9 listopada spotkali się przedstawiciele Wspólnot i Stowarzyszeń należących do sieci Razem dla Europy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W stolicy Austrii, 9 listopada, 130 członków 44 Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń należących do sieci Razem dla Europy zebrało się na dorocznym Kongresie. W programie wystąpienia, intensywna wymiana myśli, z chwilami modlitwy ekumenicznej.
P. Heinrich Walter (Schoenstatt), Gérard Testard (Wspólnota Ephesia, Francja), Gerhard Pross (YMCA / YMCA, Esslingen) mówili o historii Razem dla Europy, jej obecnej sytuacji i wyzwaniach na przyszłość: „Mówimy TAK Europie, której na przestrzeni historii, Bóg powierzył powołanie: razem niebo z ziemią, wiara i plan wobec świata, ponieważ w Ukrzyżowanym spotykają się niebo i ziemia”.
Pál Toth (Ruch Focolari, Węgry), ekspert w dziedzinie nauk komunikacyjnych, w swoim wystąpieniu: Kultura spotkań i dialogu między Europą Wschodnio-Zachodnią Spotkanie „Przyjaciele Europy dla Europy” przedstawił pewne różnice między krajami Wschodu i Zachodu:

…Europa Zachodnia jest przede wszystkim koncepcją społeczno-polityczną i określa w szczególności kraje europejskie „pierwszego świata”, będące rezultatem wielowiekowej podróży politycznej, gospodarczej i kulturalnej, odmiennej od tej w Europie Wschodniej. Dzisiaj termin Europa Zachodnia jest również często kojarzony z liberalną demokracją, kapitalizmem, a nawet z Unią Europejską, pomimo rozszerzenia na kraje wschodnie. Większość krajów w regionie podziela kulturę zachodnią, która wydaje się być dziś w kryzysie. Są też różnice i napięcia na Zachodzie, na przykład między Północą a Południem. …

Europa Wschodnia jest raczej pojęciem geograficznym, … z różnymi tradycjami i problemami. Istnieje różnica kulturowa między Europą Środkową a Bałkanami i krajami byłego Związku Radzieckiego, różnica w religii – od świata katolicko-protestanckiego do świata prawosławia, z konsekwencjami w sposobie myślenia i działania. Wspólnym mianownikiem jest stan postkomunizmu z problemami społecznymi i politycznymi i trudna droga demokratyzacji. Wraz z rozszerzeniem UE o niektóre kraje wschodnie, w nowych państwach członkowskich następuje dość szybka adaptacja do zachodniego systemu gospodarczego i prawnego, podejście kulturowe jest znacznie wolniejsze…

Budowanie kultury spotkania w pierwszej kolejności

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Należy wyjść z postawy krytyki i obrony przejść do promowania kultury spotkania, wzajemnego zrozumienia i pojednania…

Wschód w ostatnich stuleciach postrzegał Zachód, jako model kulturowy i polityczny… Zachód posiada znikomą znajomość krajów Wschodu i to generuje nieporozumienia. Bez uznania wschodnich wartości przez Zachód nie można osiągnąć równości i wzajemności. A więc wymaga to pokory, zaufania, wiedzy i wzajemnej akceptacji…

W związku z tym uważam, że jako pierwszy krok powinniśmy promować kulturę spotkania, stworzyć platformę, „dom”, aby móc prowadzić dialog. Na tym etapie moglibyśmy również zastanowić się nad naszymi tradycjami kulturowymi i innym rozumowaniem, aby przygotować się do konstruktywnego dialogu.

Wschód: przywrócenie chrześcijańskiego społeczeństwa.

 Oprócz potwierdzenia swojej tożsamości narodowej, niektóre narody wschodnioeuropejskie również chcą utwierdzić wartości chrześcijańskie i przywrócić społeczeństwo chrześcijańskie oraz przywrócić Europę opartą na korzeniach chrześcijańskich.

Relacja między państwem a Kościołem

Na Zachodzie istnieje wyraźny podział między Kościołem a państwem, w niektórych krajach, takich jak Francja, „laicité” nabiera znaczenia quasi-religii…

Na Wschodzie, podczas komunizmu, Kościoły utraciły autonomię gospodarczą i są finansowane z funduszy państwowych…

Co może ofiarować Wschód?

W obliczu krytycznych problemów związanych z epoką komunistyczną pojawia się pytanie: czy coś dobrego może pochodzić ze Wschodu? Ale można też postawić pytanie: jakie są bolączki Zachodu? Gdzie występują oznaki kryzysu? Czy Wschód może zaoferować jakieś lekarstwo?

Kościół ludowy i pobożność ludowa

W Polsce, Rumunii i Rosji, wymieniam tylko te trzy kraje, istnieją manifestacje Kościoła ludowego i pobożności ludowej, które w tej formie nie występują już na Zachodzie,

… w wielu częściach Wschodu nadal istnieje świadomość bycia ludem Bożym, a nie wyrazem masowości, jest to wyraz mistyki ludu. Ta ludowa pobożność może być efektywnym źródłem dla odrodzenia się Europy…

Siła małych społeczności

Kościoły Wschodu rozwinęły w komunizmie, kulturę małych wspólnot, grup młodych ludzi i rodzin, z życiem opartym na Ewangelii: wzajemne wsparcie na poziomie materialnym i duchowym, wspólne i żywe wartości, życie pod prąd. Wierzę, że jest to skarb Kościołów Wschodu, którego nie ma na Zachodzie. Może to być dar od Wschodu dla Zachodu…

Potrzeba jedności i prawdy

Wschód niesie w sobie wszystkie negatywne konsekwencje fałszywej, wymuszonej, opresyjnej jedności a pragnie prawdziwej jedności w wolności i braterstwie. Jego kościoły przeżyły upokorzenia, okupacje i świecki wyzysk, a co za tym idzie reakcje samoobrony i zamknięcia. Historia naznaczona krwią wielu chrześcijańskich męczenników ze Wschodu, którzy dali świadectwo swojej wierności Jezusowi Chrystusowi i jego Kościołowi…

Europa Wschodnia mogłaby zostać odkryta w swoim powołaniu, ukazania prawdziwej jedność świata, jedności, która znajduje swoje fundamenty w Bogu. Wschód również wyraża inny silny wymóg – prawdę. Strażnik świeckiej mądrości chrześcijańskiej, dostrzega w nurcie myśli zachodniej doktrynalne zamieszanie i jest zaniepokojony relatywizmem i fragmentacją…

Wspólne wyzwania i cele

Podkreśliliśmy różnice i aspekty krytyczne, które mogą utrudniać porozumienie między Wschodem a Zachodem. …. Pomimo różnic mamy w Europie wspólne problemy, takie jak ekologia, procesy pokojowe, wyzwanie migracji, ubóstwa i sprawiedliwości społecznej, uczestnictwa obywateli w życiu społecznym. I to my, Ruchy, Wspólnoty i Stowarzyszenia jesteśmy wezwani do odkrywania nowych sposobów obecności chrześcijańskiej w społeczeństwie, mamy być solą i zaczynem, przezwyciężając sposoby myślenia i działania, które wciąż dzielą Wschód i Zachód Europy…

Bycie chrześcijaninem dzisiaj oznacza odważne proponowanie nowych modeli uprawiania polityki, ekonomii i mediów, inicjowanie procesów obywatelskiego uczestnictwa w życiu społecznym, aby dzięki temu, jak powiedział Pál Tóth Razem dla Europy coraz bardziej stawało się stałą platformą i szkołą dialogu w Europie.

Wśród propozycji na przyszłość, przedstawionych na Kongresie, inicjatywa, aby 9 maja, w dniu uważanym w wielu krajach za Dzień Europy, rozpowszechnić w działaniach lokalnych przesłanie „Razem”, a także zintensyfikować wizyty i spotkania pomiędzy krajami.

Kolejne spotkanie Razem dla Europy odbędzie się w Pradze 15-17 listopada 2018 roku.

Zobacz stronę Kongresu: http://www.together4europe.org/vienna-ponte-lovest-lest/

Regulamin(500)