Katedra dla braterstwa między Kościołami

 
W Loppiano, na Uniwersytecie Sophia, otwarto Katedrę Ekumeniczną imienia Patriarchy Athenagorasa i Chiary Lubich, dla upamiętnienia i realizacji ich dziedzictwa duchowego.

20171218_04Inauguracja odbyła się 14 grudnia, w Loppiano, międzynarodowym miasteczku Ruchu Focolari, niedaleko Florencji, miasta środkowych Włoch, szczycącego się długą tradycją pojednania między Wschodem i Zachodem, sięgającą połowy XV wieku.
Katedra ustanowiona wspólnie przez Kościół Katolicki reprezentowany przez arcybiskupa Florencji, kard. Betori i Kościół Prawosławny, reprezentowany przez prawosławnego arcybiskupa Włoch i Malty, Gennadiosa Zervosa, ma za zadanie zgłębiać znaczenie kulturowe i implikacje społeczne ekumenicznej drogi ku pełnej jedności Kościołów chrześcijańskich Wschodu i Zachodu. Sophia University Institute (IUS), wydaje się odpowiednim miejscem, ponieważ tutaj, w międzynarodowym miasteczku, refleksja i dialog życia są ze sobą ściśle powiązane i praktykowane na codzień.
Pomysł powołania Katedry ekumenicznej narodził się w 2015 roku, kiedy to IUS za aprobatą Papieża Franciszka, przyznało pierwszy doktorat honoris causa w dziedzinie kultury jedności. Otrzymał go Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiejem I.

27281044309_9cf388c8d2_nNa uroczystości inauguracji Katedry kierowanej przez prof. Piero Coda, rektora IUS i Jego Eminencję Maximosa Vgenopoulos Metropolitę Selyvria, obecny był metropolitaWłoch i Malty Gennadios Zervos.

„Patriarcha Athenagoras i Chiara Lubich to dwie godne i błogosławione osoby, którym Bóg dał światło – by zlikwidować podziały i antagonizmy religijne- powiedział metropolita. Ich spotkanie przywróciło przyjaźń i zainicjowało „Dialog miłości”. Wierzę, że Chiara, swoją duchowością – przygotowała dwa główne i cenne Mosty: pierwszy to Papież Paweł VI, drugi to Patriarcha Atenagoras”.
Na uroczystość inauguracji Papież Franciszek wystosował przesłanie: „Cieszę się z chwalebnej inicjatywy, upamiętniającej spotkanie Patriarchy Ekumenicznego i założycielki Ruchu Focolari, które pięćdziesiąt lat temu wyznaczyło początek owocnej drogi we wzajemnym poznaniu i współpracy, która dziś może się pochwalić wieloma owocami, w tym dialogiem i braterską przyjaźnią„.
„Ten projekt akademicki – powiedziała Maria Voce, prezydent Focolari – stanowi ważny moment w relacjach ekumenicznych między siostrzanymi Kościołami Wschodu i Zachodu oraz otwiera fascynujące perspektywy dla badań koncentrujących się na pełnym szacunku dialogu, który jest obiecujący w ubogacającym, wzajemnym darze na poziomie refleksji teologicznej i antropologii komunii „.
20171218_03Długa historia przyjaźni i współpracy z Patriarchatem Ekumenicznym Konstantynopola sięga czerwca 1967, kiedy to Chiara Lubich spotkała się po raz pierwszy z Patriarchą Athenagorasem. „To wielka rzecz móc się poznać” – zwierzał się Patriarcha. „Przez wiele stuleci żyliśmy samotnie, bez braci, bez sióstr, jak sieroty! Pierwsze dziesięć wieków chrześcijaństwo zajmowało się dogmatami i organizacją Kościoła. W następnych dziesięciu stuleciach mieliśmy schizmy, podziały. Trzecia epoka to epoka miłości „.
W bieżącym roku akademickim przewidziano konferencje, lekcje i szkołę letnią dla młodych katolików, prawosławnych, Żydów i muzułmanów. W marcu przyszłego roku odbędzie się cykl wykładów na temat: „Eklezjologia Kościoła Prawosławnego i droga dialogu ekumenicznego z Kościołem Katolickim”, skierowany do wszystkich, którzy chcą się przygotować do tego, by działać dla promowania pełnej jedności oraz spotkania narodów i kultur.

Regulamin(500)