El Grup Editorial Internacional CIUTAT NOVA està compromès en difondre els valors proposats pels Focolars i les seves aplicacions: recerca de la fraternitat universal i especial atenció vers tot allò que fa progressar la humanitat cap al món unit, difusió de l’espiritualitat de la unitat i de les seves propostes culturals.

El seu projecte profunditza les arrels en l’ampli patrimoni sapiencial present en els textos dels primers segles del cristianisme i, per aquesta raó, el redescobrir i publicar les col·leccions sobre els Pares de l’Església ha esdevingut un element distintiu del catàleg de l’Editorial, junt amb totes aquelles publicacions que posen de relleu la novetat de l’espiritualitat de la unitat o de comunió, típica dels Focolars.

A Espanya el Grup Editorial es concreta en l’editorial i en la revista del mateix nom en les seves dues edicions, una en castellà i una altra en català.

L’editorial espanyola Ciudad Nueva neix a Madrid el 1964, amb la publicació del primer llibre de Chiara Lubich: Meditaciones. En els seus gairebé cinquanta anys de vida, ja ha publicat cinc-cents cinc títols. Actualment està present a la web i a les xarxes socials.

El 1956 veu la llum el primer número de la revista Città Nuova. Des de llavors s’han multiplicat les seves edicions, i s’ha arribat a les actuals trenta-nou en vint-i-dos idiomes, adquirint característiques diferents segons el seu lloc de publicació. L’edició en llengua castellana Ciudad Nueva va tenir els seus inicis el 1958, essent de periodicitat mensual. L’edició en llengua catalana, Ciutat Nova, de periodicitat bimestral, comença a publicar-se el 1988. Actualment està present a la web i a les xarxes socials Facebook i Twitter.

Ambdues revistes recullen entre les seves pàgines temes d’actualitat, costums, política, societat, església, testimonis de vida, cultura, art, espectacles, medi ambient… sempre amb una visió dels fets, persones i esdeveniments sota la perspectiva de la unitat i de la fraternitat universal.

Amb una sensibilitat especial per als signes dels temps, la revista està atenta al diàleg i a la comunió dins de l’Església catòlica, a l’ecumenisme, al diàleg interreligiós amb persones d’altres conviccions no religioses i amb la cultura contemporània.

Artículos