Eren temps de guerra…

 
En les albors de l'ideal de la unitat.
«Recordeu-vos d’aquells primers temps, quan tot just havíeu rebut la llum…» (He 10, 32).
Per comprendre una obra de Déu i salvaguardar la seva autenticitat, cal conèixer els començaments i restar-hi fidels.
Així, en l’esperit del versicle de la Carta als Hebreus, aquest llibre testimonia les albors de l’ideal de la unitat a través de dos escrits: un de Chiara Lubich, de 1950, i un altre d’Igino Giordani, dels anys setanta.
Dos escrits que retornen el «foc» d’aquells primers temps: l’entusiasme, l’alegria, l’amor recíproc que funda comunitats vives, a fi que «tots siguin u» (Jn 17, 21).
L’edició en català compta amb la presentació de Josep M. Soler, abat de Montserrat.

Per fer una comanda: llibres@ciutatnova.org

Normas(500)