Luminosa

 
En dates properes a l'aniversari de la seva partida al Cel, continua l'edició de butlletins sobre la vida de la servidora de Déu.

Amb aquest número ens acostem, a través d’una entrevista a Ana María Sanz, a la vida i a l’experiència espiritual de la servidora de Déu, Margarita Bavosi. Ambdues van compartir un bon tros del Sant Viatge, com seguint a Chiara Lubich, els agradava definir el camí de la vida.

Butlletí n. 11

Normas(500)