Una sanitat al servei dels més vulnerables

 
III Congrés de Sanitat organitzat per l’Associació Humanidad Nueva els dies 7 i 8 de març de 2015

Sanidad HN 2015Ja estan en marxa els preparatius per al III Congrés de Sanitat Una sanitat al servei dels més vulnerables. Es celebrarà el 7 i 8 de març al CM Luminosa. Estan convidats professionals de tots els àmbits de la sanitat que hi estiguin interessats. L’edició d’aquest any girarà a l’entorn dels pacients més vulnerables: ancians, pacients crònics, persones amb discapacitats, persones que estan al servei dels altres… Tot això articulat en tres taules i l’exposició d’algunes iniciatives ja en marxa.

Després de cada taula, els participants que així ho desitgin i hagin enviat prèviament el material, podran compartir les seves comunicacions. El termini de presentació d’aquestes comunicacions és fins al 15 de febrer de 2015. En DIN A4, format Word, lletra Arial 12, separació entre línies 1.5 i un màxim de dos fulls per una cara. S’hauran d’enviar per correu electrònic fent constar a la primera pàgina el títol de la comunicació, l’autor o autors i la taula a la que va dirigida. El comitè organitzador seleccionarà les comunicacions orals. Totes les comunicacions seran recollides en les actes del congrés, en format digital.

Més informació i inscripcions
Programa

Normas(500)