Formació, prevenció i tolerància zero

 
La presidenta i el copresident dels Focolars manifesten el compromís per la promoció del benestar i la protecció dels menors.

Després de la conclusió del I Congrés Internacional dels encarregats dels Focolars per a la protecció del menor, la presidenta dels Focolars, Maria Voce, i el copresident, Jesús Morán, han escrit una carta a tots els membres del Moviment sobre el compromís dels Focolars en aquest aspecte: “Convidem a tots a comprometre’s amb gran responsabilitat en aquest objectiu tan important de la promoció del benestar i de la protecció de menors”.

El Congrés va tenir lloc del 14 al 17 de març a Castel Gandolfo (Roma) i va comptar amb 162 participants de 38 països de tots els continents. Va ser l’ocasió per fer un balanç del compromís dels Focolars en relació al benestar i la protecció de cada persona; compromís des de sempre present en el Moviment, com ho demostren les múltiples activitats de formació, les iniciatives i els projectes realitzats arreu del món per a la promoció dels infants i els adolescents.

A l’abril de 2014 el Centre Internacional del Moviment dels Focolars va elaborar les Línies-guia per a la promoció del benestar i la protecció dels menors, Línies que actualment s’estan revisant. Un any després es va constituir la Comissió Central per a la Promoció del Benestar i la Tutela dels menors (CO.BE.TU.). Des de llavors en el món s’han anat constituint comissions estatals, com l’espanyola. La tasca d’aquestes comissions és la de “protegir, però també promoure activitats de formació per als nostres membres, especialment aquells que desenvolupen activitats amb els nens i adolescents”. A Espanya ja s’han realitzat quatre cursos de formació en les línies guia del Manual adaptat al nostre país i en els què han participat prop de tres-centes persones.

Les comissions tenen també la tasca de recollir les comunicacions i informació de presumptes abusos, així com, coordinar i canalitzar el procediment intern a seguir. Maria Voce i Jesús Morán expliquen a la carta que durant aquests anys han arribat una vintena d’aquestes notificacions i comuniquen: “Amb gran dolor hem de reconèixer que, també en la nostra gran família dels Focolars, s’han verificat alguns casos d’abús de menors , provocats per persones del Moviment, o bé per persones que han participat en manifestacions organitzades per nosaltres. En la seva major part són episodis succeïts en un passat llunyà (fins i tot més de 20 anys), però lamentablement altres han ocorregut en un passat recent. En ells estaven involucrats també membres consagrats “.

La constitució de la Comissió Central i de les locals afirmen amb molta gratitud la presidenta i el Copresidente- ha estat una ajuda no només per facilitar les notificacions de casos de presumptes abusos, sinó també “per comprendre com fer justícia a les víctimes, com acompanyar-les, tant a elles com als seus familiars, i quines mesures internes dur a terme amb els autors dels abusos, a més, lògicament, del procés judicial previst per les lleis dels respectius països “.

Maria Voce i Jesús Morán reafirmen la línia de tolerància zero del Moviment dels Focolars davant de qualsevol forma de violència, abús, maltractament o actes d’assetjament, realitzats directament o a través d’internet, contra qualsevol persona, amb especial atenció als menors i als adults vulnerables. “Això vol dir – expliquen – avisar a les comissions locals o a la Central, de qualsevol sospita d’abús o de violència”. I consideren “una veritable temptació pensar no reportar els casos pel bé del nostre Moviment, per evitar un escàndol o per protegir el bon nom d’algú”.

A més afegeixen: “cada cas en particular significa una profunda purificació per al Moviment. Acceptem-la amb humilitat i amb profunda compassió cap a qui -potser també per la nostra manca d’atenció- hagi sofert traumes indescriptibles. ”

Un compromís, per tant global, que no es limita només als membres dels Focolars i que, com Maria Voce i Jesús Morán assenyalen al final de la carta, hauria d’obrir-cada vegada més a tota la humanitat. “No podem deixar de sentir nostre el crit de dolor de tots els nens i adolescents del món. (…) Forma part de la nostra vocació anar al seu encontre. Per això hauríem d’estar en primera línia en la defensa de les persones més desprotegides, en qualsevol lloc on siguin víctimes de qualsevol forma de violència o abús”

Carta Maria Voce i Jesús Morán -Protecció dels Menors

Introducció Líneas guía internacionals.ES

Promoció del benestar i la protecció de la Infància i l’Adolescència en el Moviment dels Focolars a España.

 

Normas(500)