Premi Internacional Economia i Societat

 
Atorgat per la Fundació Centesimus Annus al jesuïta Julio Luis Martínez Martínez i a Stefano Zamagni.

La primera edició del Premi Internacional d’Economia i Societat, de la Fundació Centesimus Annus – Pro Pontifice ha estat atorgada ex aequo a dos professors per les seves obres que aporten qualitat i originalitat al panorama actual:

Ciutadania, migracions i religió. Un diàleg ètic des de la fe cristiana del Professor Julio Luis Martínez Martínez, sj (Editorial San Pablo)

Per una economia del bé comú, del Professor Stefano Zamagni (Editorial Ciudad Nueva)

La qualitat de les obres premiades, el seu valor doctrinal, són indicis d’allò que el premi pretén oferir: una ajuda real per a aquells que vulguin aprofundir en el coneixement de la doctrina social de l’Església. El text del professor Zamagni ofereix una anàlisi de la vida econòmica sota una perspectiva general, mentre que el punt de vista del professor Martínez, aborda un tema més específic però molt actual de la vida social. Ambdós ofereixen una contribució original i estimulant.

El llibre de Stefano Zamagni, Per una economia del bé comú –publicat a Espanya per l’Editorial Ciudad Nueva i prologat per Adela Cortina- té com a objectiu ampliar l’horitzó de les categories fonamentals que ens permeten entendre l’activitat econòmica.  Davant d’un model dominant que redueix els principals actors de la vida econòmica en el mercat i a l’Estat,  Zamagni presenta un tercer àmbit de valors (en el que inclou la solidaritat, l’esperit d’empresa, la simpatia) que no es poden aconseguir ni en l’esperit de l’eficiència, ni en la recerca de la justícia. L’autor està convençut que sense aquests valors de fraternitat o reciprocitat, ni el mercat ni l’Estat poden funcionar. En aquest llibre Zamagni considera necessari per reafirmar-se en el mercat – no fora o en contra d’ell – un espai econòmic.

Normas(500)